چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

مشارکت و افزایش حضور جاری اعضاء، محدود کردن دوره های مسئولیت و ...

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

چگونگی تامین امکان مشارکت و همکاری  رفقا، دوستان  و علاقمندان حزب ،

مصاحبه با بیژن اقدسی مسئول گروه کار تدقیق اساسنامه

مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

به نظرمن بخشهای سیاست حقوق تاریخ هنروادبیات وکلا موردلزوم ترین بخشهایی که به کارحزب میاید حتی مدیا والبته دراوان کار چون حکم تازه کاررا دارند درراس هرقسمت یک خبره لازم است مثلا درادبیات نسیم خاکساروهرچقدرکه پا گرفت مستقل شوند وصد البته درخدمت بالاترین بخشهای حزب وهرقسمت بایگانی تخصصی خودراداشته باشد وراه میانبر تماس اعضائ هربخش همین مدیای اجتماعی باشد مانندتلگرام ویادربه پیش یک برگه مختص کارگاه ها باشدتا تولیدات خودرا با کل مردم به اشتراک بگذارند
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری