چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

برای پررنگتر کردن حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، باید روش‌هایمان را تغییر دهیم!

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

اداره حزب و مدیریت تشکیلات ... یک دانش است؛

ما نباید، و نه می‌توانیم به شیوه‌های گذشته در حزب کار کنیم!

مصاحبه با پروین ملک مسئول گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری