دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -بخش هشتم

سخنرانی مهمانان در روز دوم کنگره ـ قسمت اول

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

بخش هشتم ـ سخنرانی مهمانان در روز دوم کنگره ـ قسمت اول

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری