پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -بخش هشتم

سخنرانی مهمانان در روز دوم کنگره ـ قسمت اول

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری