گزارش قرارهای رسیدگی شده نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارش قرارهای رسیدگی شده نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دوشنبه, 5. اوت 2019 - 22:39
علاوه بر قرارهایی که قبل از کنگره آماده شده بودند، قرارهایی نیز در جریان نخستین کنگره حزب به آن ارائه شدند. بعضی از این قرارها، از جمله قرار مربوط به موضوع «دوعضویتی» و «روند پذیرش عضویت» در کنگره تصویب شدند. متن این قرارها همراه با دیگر قرارهای رسیدگی شده در کنگره در سطور ذیل ملاحظه می کنید.

گزارش قرارهای رسیدگی شده نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

علاوه بر قرارهایی که قبل از کنگره آماده شده بودند، قرارهایی نیز در جریان نخستین کنگره حزب به آن ارائه شدند. بعضی از این قرارها، از جمله قرار مربوط به موضوع «دوعضویتی» و «روند پذیرش عضویت» در کنگره تصویب شدند. متن این قرارها همراه با دیگر قرارهای رسیدگی شده در کنگره در سطور ذیل ملاحظه می کنید.

*****************

۱- نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به شورای مرکزی منتخب خود وظیفه می‌دهد بحث پیرامون موضوع «دو عضویتی» را در حزب سازمان دهد، و حداکثر در خلال یک سال پس از کنگره از طریق مراجعه به آرای عمومی اعضای حزب، این موضوع را به تصمیم برساند.
شرایط اعتبار عیناً مطابق آئین نامه نخستین کنگره حزب است، به این معنا که حداقل ۶۰ درصد اعضای حزب باید در رأی گیری شرکت جسته و ۶۰ درصد به تصمیم معینی رأی مثبت داده باشند.

پیشنهاد هیئت رئیسه کنگره

این قرار با ۸۲ درصد رای موافق، ۱۱ درصد رای مخالف و ۷ درصد رای ممتنع تصویب شد.

-----------------------------

۲- روند پذیرش عضویت

١- تقاضای كتبی از طرف فرد متقاضی از طریق پر كردن فرم عضویت و ارائه آن به

الف- ارگان های محلی حزب

ب- گروه های كار

پ- یكی از اعضای حزب كه رابط وی است.

٢- اعلام نام دو تن از اعضای حزب به عنوان معرف

٣- بررسی و تائید پذیرش تقاضا توسط ارگان مورد تأیید هیئت سیاسی اجرایی (كمیسیون عضوگیری)

تبصره:

١- متقاضیان عضویت پس از اعلام نام دو تن از اعضای حزب به عنوان معرف و تأیید معرفان و واحد های پایه حزب یا گروه‌های كار می‌توانند با حقوق و وظایف كامل در این واحدها حضور یابند و در بحث‌ها و گفتگو های درونی حزب از طریق میلینگ لیست داخلی مشاركت داشته باشند.

٢- حضور متقاضیان به عنوان عضو و یا عضو مشاور در ارگان‌های مركزی حزب و شركت در كنگره و همه پرسی منوط به پذیرش عضویت آنان از طرف (كمیسیون عضوگیری ) است.

٣- بعد از پذیرش عضویت، متقاضی از کلیه حقوق عضو برخوردار خواهد شد.

پیشنهاددهندگان: جعفر حسین زاده، رضا درخشان، فرید اشکان، محمد صادق علی اصغری، مهدی پرویز و مهدی ابراهیم زاده

این قرار با ۶۲ درصد رای موافق، ۲۹ درصد رای مخالف و ۱۹ درصد رای ممتنع تصویب شد.

 

-----------------------------
۳ - قرار مطرح در کنگره پیرامون نقشه راه فعالیت سیاسی

پیرامون محورهاى نقشه راه فعالیت سیاسى حزب تا كنگره دوم

الف- حزب در راستاى تحقق شعار راهبردى خود فعالیت سیاسى خود را بر محورهاى زیر و تأمین همبستگى ملى براى تحقق آنها متمركز مى‌كند:

١ - آزادى كلیه زندانیان سیاسى و عقیدتى و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم به جان آمده؛

٢- آزادى هاى سیاسى نظیر آزادى احزاب، تشكل ها، و تجمعات هاى سیاسى و صنفى ، قلم و بیان؛

٣- برگزارى انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهاى حكومتى ،تحت نظارت هیئتى مورد قبول همگان، جهت برپایى مجلس موسسان و تدوین قانون اساسى جدید؛

ب- حزب به منظور گسترش پایه اجتماعی خود، در برنامه فعالیت اجرایی دوره آتی خود:

١- پیگیری مسائل و حمایت از خواسته های زنان و جوانان؛

٢- گسترش ارتباط با و حمایت از تشكلهای كارگران و حقوق بگیران؛

٣- حفظ محیط زیست

را در الویت قرار می دهد.

ج- و تدبیر لازم برای یافتن راهكارهای مناسب جهت تقویت مالی حزب به منظور تحقق اهداف فوق.

د - مضمون این قرار همچنین معیار ارزیابی از موفقیت شورای مركزی در دوره آتی فعالیت حزب خواهد بود.

پیشنهاددهندگان: داوود نواییان، احمد پورمندی، احمد باقری، جمشید کابلیان، حسن گلشاهی، حمید عالی پور، محمد سلیمانی، شجاع شمسی زاده، یوسف رشوند، عزیز صفریان، محمد پوردوانی

این قرار با ۳۹ درصد رای موافق، ۴۲ درصد رای مخالف و ۱۶ درصد رای ممتنع و ۳ درصد عدم شرکت تصویب نشد.

------------------------

علاوه بر این قرار کلی زیر نیز تصویب شد که طی آن، بررسی سایر قرارها به شورای مرکزی منتخب نخستین کنگره حزب سپرده شد:

۴- کنگره رسیدگی به قرارهائی را که موفق به رسیدگی به آنها نشد، به شورای مرکزی منتخب خود می سپرد. شورای مرکزی نتایج رسیدگی هر مورد را به اطلاع اعضای حزب می رساند.

پیشنهاد هیئت رئیسه کنگره

این قرار با ۸۲ درصد رای موافق، ۱ درصد رای مخالف، ۱۵ درصد رای ممتنع و ۲ درصد عدم شرکت تصویب شد.

-------------------------

شورای مرکزی منتخب نحستین کنگرۀ حزب در اولین نشست مجازی خود، به دو قرار مرتبط که در زیر آمده اند، رسیدگی کرد.

قرار اول:

قرار در رابطه با طرح شعار «نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ» توسط ۱۴ فعال مدنی - سیاسی

درخواست اعلام حمایت ما (کنگره) از شعار «نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ» که توسط ۱۴ فعال مدنی - سیاسی داخل کشور نیز مطرح شده است و محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری فعالان مدنی – سیاسی.

این قرار تصویب شد.

قرار دوم:

کنگرۀ نخست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که استراتژی سیاسی‌اش بر گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات از طریق برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین یک قانون اساسی جدید مبتنی است، پشتیبانی خود را از خواست‌های مندرج در بیانیه‌های تاکنونی ۱۴ تن از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل کشور اعلام می‌کند، و با آرزوی تأمین سلامتی کامل برای دکتر محمد ملکی، خواستار آزادی فوری آقایان نوری زاد و محمد مهدوی فر، از امضاکنندگان بیانیه‌های یادشده، است.

این قرار تصویب نشد.

هیئت رئیسه نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۴ تیر ۱۳۹۸ برابر با ٥ اوت ۲۰۱۹

دیدگاه‌ها

حمید

یا من ندیدم یا قسمت آموزش وجودنداشت .حزب چه بخواهدیانه سه نسل متفاوت رادرچرخه خودداردوباورکنیدنیتزها یکسان نیست .هرسه نسل بایدموجودیتشان درحزب انعکاس یابد.خاطرات بایدازهرسه نسل بازگوشود.آموزش برای سه نسل کاملا متفاوت است .تازه واردیکشبه علامه نمی شود.جوانان تشنه افکارنو هستن افکاری که برای نسل اول کاملا کهنه است وشایدهزاربارتکراری .هرنوشته بایدبویی ازتئوری بدهد.باری گذشت آن زمانی که میانگین سن سی سال بودودسته بندی ازواجبات است .

د., 13.04.2020 - 16:13 پیوند ثابت
یحیی

نقد گاهی و سوال بی پاسخ ما، چگونگی و روش گذار در دوره مبارزه مسالمت آمیز و مدنی از نظام حاکمه. نقد گاهی دیگه جایگاه دفاع از صلح و تاکید بر تنش زدایی در سیاست خارجی و گفتگو برای پیش گیری از جنگ که نیاز اساسی مرحله کنونی ماست. این شعارهای بر گرفته ازمتون  کلاسیک خاک خورده ، نمی تواند پاسخ گویی نسل جوان برای امیدواری و حضور در فرآیند تغییر و تحول خواهی کشور باشد و پاسخی نیست به دغدغه های من پیرمرد. 

ش., 10.08.2019 - 08:51 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.