چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

نه به جنگ، نه به تحریم، نه به دیکتاتور!

۰۴ شهريور ۱۳۹۸

پایان دادن به رژیم استبدادی حاکم بر ایران و ایجاد دولت دموکراتیک مردمی، تنها از طریق مردم ایران و نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک آن امکان پذیر است. چنین حکومتی می تواند از آزادی و استقلال ایران دفاع کند و به ستم ، اختناق و فساد موجود پایان دهد و یک سیاست مبتنی بر عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.

نه به جنگ، نه به تحریم، نه به دیکتاتور!

در ماه مه سال 2018 ، دولت ترامپ تصمیم گرفت كه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک سال 2015 با ایران، خارج شود. این تصمیم بر خلاف افکار عمومی و اعتراضات جهانی از جمله توسط سازمان ملل متحد، گرفته شده است. این اقدام تنش در منطقه را به میزان قابل توجهی افزایش داده؛ ونیز باعث افزایش خطر جنگ جدیدی در خاورمیانه شده است.

هدف از اقدامات ایالات متحده تسلط بر منطقه است. ما نگران اعمال تحریم های اقتصادی ، بانکی و پولی علیه ایران هستیم. این تحریمها اقتصاد این کشور را به تحلیل برده و منجر به افزایش بیکاری و فقر شده است.

حامیان صلح در سرتاسر جهان از جمله احزاب کمونیستی ، سوسیالیستی ، دموکراتیک و کارگری، دولت آمریکا را به دلیل تهدید به اقدام نظامی علیه ایران و همچنین استفاده از تحریم هایی که به مردم آسیب می رساند ، به شدت محکوم می کنند.

پایان دادن به رژیم استبدادی حاکم بر ایران و ایجاد دولت دموکراتیک مردمی، تنها از طریق مردم ایران و نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک آن امکان پذیر است. چنین حکومتی می تواند از آزادی و استقلال ایران دفاع کند و به ستم ، اختناق و فساد موجود پایان دهد و یک سیاست مبتنی بر عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.

نیروهای آزادیخواه جهان می باید برای کاهش تنشها و محکوم کردن مداخلات خارجی در امور داخلی ایران با یکدیگر همکاری کنند. ما از همه نیروهایی که برای صلح و خلع سلاح در سطح جهان مبارزه میکنند می خواهیم تا دولت آمریکا و سیاست رویارویی متحدان سعودی و اسرائیلی خود در مواجهه با ایران را به دلیل نقض منشور سازمان ملل، محکوم کنند.

 

شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی در گوتنبرگ سوئد:

حزب کمونیست شیلی

حزب کمونیست عراق

حزب توده ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - واحد یوته بوری

حزب کمونیست سوئد

 

امضا کنندگان:

انجمن الرافدیان در ترولهتان

زنان کرد فیلی در گوتنبرگ

اتحادیه انصار صلح و دمکراسی

انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ

جریان دموکراتیک عراق در گوتنبرگ

انجمن زنان عراق در گوتنبرگ

حقوق کودکان و زنان عراق در گوتنبرگ

انجمن فرهنگی عراق

تموز برای توسعه اجتماعی

افزودن دیدگاه جدید