شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

درباره همایش اتحاد جمهوری‌خواهان و نشست شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه چه می‌توان گفت؟

میزگرد جمهوری خواهی

۱۷ مهر ۱۳۹۸

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز نویدی، مزدک لیماکشی

مجری برنامه: هژیر عطاری

بخش: 

دیدگاه‌ها

درودآقای نویدی
0

صحبت های آقای نویدی بسیارجامع ومسائل رابخوبی بازکردند آقای نویدی درود
0

افزودن دیدگاه جدید