يكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۱ می ۲۰۲۰

گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش نهم

فهم نقشه راه – تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه

۱۰ آبان ۱۳۹۸

متأسفانه، راهپیمایی و مارش یک عصای جادویی نداشت که با یک تکان بتواند بیماریهای مردسالاری را در جامعه علاج کند: "نابرابری و تبعیض در محیط کار یک شبه قابل پاک شدن نیست. ما هنوز شاهد اخراج از محیط کار هستیم که بر اساس آمار رسمی 59% آن نصیب زنان می شود." 

انتشار نقشه راه و سرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ائتلاف های راهبردی

تجربه اسپانیا - ادامه

متأسفانه، راهپیمایی و مارش یک عصای جادویی نداشت که با یک تکان بتواند بیماریهای مردسالاری را در جامعه علاج کند: "نابرابری و تبعیض در محیط کار یک شبه قابل پاک شدن نیست. ما هنوز شاهد اخراج از محیط کار هستیم که بر اساس آمار رسمی 59% آن نصیب زنان می شود." برای حفظ فشار و تداوم حرکتی که در اثر این بسیج عمومی آغاز شده بود CCOO از هشتگ 8MSiempre به معنی 8 مارس همیشه و یا هشتگ 8MSاستفاده می کند تا مردم را همچنان هدفمند و در صحنه نگاه دارد تا مبارزه برای برابری جنسیتی را ادامه دهند. CCOO همچنین با سازمان های زنان و فمینیستها و سایر اتحادیه های صنفی همکاری و ائتلاف می کند تا بر دولت اسپانیا فشار بگذارند تا برای این اهداف پایه ای بودجه و امکانات لازم اختصاص دهد و برای پیشگیری از خشونت خانواده ای و تجاوزات جنسیتی قوانین لازم تصویب نماید. در سال 2017 تعهد داده شده است که قانون مصوب در سال 2004 بر ضد خشونت جنسیتی به اجرا گذاشته شود، اما هنوز عملی نشده است.

بلاسکو می نویسد: "قانون ارگانیک 2004 یک دیدگاه جامع را در نحوه اداره تمام مناطقی که کنشگری ها را شامل می شود در بر می گرفت تا جلوی تبعیض ناشی از خشونت ساختاری علیه زنان را بگیرد. این به معنای شناسایی حقوق کارگران و تأمین اجتماعی، یارانه های اجتماعی و کمک های حقوقی – مثلاً برای قربانیان خشونت جنسیتی - است و پیشرفت در آگاهی بخشیدن به جامعه دایر بر این که خشونت علیه زنان یک مشکل اجتماعی است." با این وجود دولت های سابق هیچ کدام برای تأمین این نیازها و اجرای قانون بودجه کافی در نظر نگرفته بودند، و بالنتیجه تا کنون هیچ تأثیر مثبتی از این قانون حاصل نشده است. مارتین بلاسکو و همکاران او از پای نخواهند نشست تا وقتی که این قانون بطور کامل اجرائی شود. آنها تاکید دارند که "CCOO خواستار اجرای فوری قانون مصوب دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و شفافیت کامل در تأمین مالی برای اجرای قانون و تضمین دولت در کنترل اقدامات و راستی آزمایی های مصرح در قانون هستند."تجربۀ ایرلند

در ماه می امسال مردم ایرلند با رای قاطع در رفراندومی قوانین بسیار کنترل کننده برای سقط جنین را رد کردند. این پیروزی تاریخی در نتیجه بسیج همگانی "لغو هشت" که از سال 2016 آغاز شده بود، به دست آمد و البته به خاطر حمایت کنگره اتحادیه های صنفی ایرلند
(ICTU). در یک بیانیه که در نوامبر 2016 در تارنمای کنگره ICTU منتشر شده بود، دبیر برابری اتحادیه دیوید جویس نوشته بود: "ICTU با این متمم قانون اساسی مصوب سال 1983 که در عمل هر نوع سقط جنین را ممنوع کرده بود، در همان زمان معرفی به مجلس مخالفت کرده بود، و در 33 سال بعد هم با آن مخالفت کرده بوده است. این یک سیاست گزاری بد بود و تا همین 2016 هم تغییری در آن به وجود نیامده بود. کنگره اتحادیه های صنفی ایرلند، به عنوان بزرگترین سازمان جامعه مدنی در ایرلند، با جنبش "بپاخیزش زنان 2016" در مبارزه برای لغو متمم هشت و لایحه 40.3.3 همگام است. زنان بیش از نیمی از اعضای اتحادیه های صنفی را در ایرلند شامل می شوند و قابل قبول نیست که در کشوری زندگی کنیم که بطور قانونی سلامت آنها را در شرایط پرریسک و خطر قرار می دهد و آنها را مجبور به زیر پا گذاشتن قانون می نماید و یا مجبور میکند که برای دریافت یک خدمت بدیهی پزشکی به خارج از کشور سفر کنند."(1)- گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC- https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf

افزودن دیدگاه جدید