پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

قطع اینترنت نشانه عزم شوم حکومت برای سرکوب مردم است!

۳۰ آبان ۱۳۹۸

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن محکوم کردن قطع اینترنت، از مبارزهی مردم و در کانون آن از مبارزه جوانان پرشوری که اینترنت یکی از نیازهای حیاتی آنان بدل شده است، پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی بايد بداند که راهی که از آن برای عبور از بحران فرا روی خود قرار داده است، چاهی است که بدون تردید همه مستبدان کنونی و سیستم فاسد و تبعیض آمیز حاکم را خواهد بلعید.  

در پی افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت بنزین و اعتراض گستردهی مردم در بسیاری از شهرها و مناطق ایران، جمهوری اسلامی مردم معترض را در آشوبی که خود برپا کرده بود، به جرم آشوبگری دستگیر، بیش از دویست نفر را کشته و چند هزار تن را زخمی نمود. در این شش روزی که از شروع اعتراضات گذشته است کمتر عرصهای است که از یورش مستبدان حاکم بر کشورمان در امان مانده باشد. قطع اینترنت یکی از همین عرصه هاست، که حکومت برای سرکوب به آن دست زده، و مردم ایران را از یکی از ابزارهای ضروری زندگی اجتماعی و خصوصی شان محروم کرده است.

اکنون سطح دسترسی به اینترنت در ایران به زیر ۵ درصد رسیده است و قطع آن روزانه میلیونها دلار به اقتصاد ایران ضربه می زند که بر زمینه بحران حاد کنونی فشار بسیار زیادی را به مردم وارد می کند. نان ملیونها ایرانی و شغل و زندگی بسیاری از مردم به خصوص جوانان، امروز به اینترنت وابسته است. قطع اينترنت يعني اختلال در تمامي فعاليت هاي جمعی و فردی مردم در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، دانشگاهی، بهداشتی، درماني، تفريحی، عاطفی، روانی و ... 

اگر قطع اب، برق و گاز و محروم كردن يك ملت از آنها امكانپذير باشد، محروميت ملت از اينترنت هم امکانپذیر خواهد بود. یورش به اینترنت یورش به مردم به ویژه به جوانانی است که از عموم سرگرمی ها و تفریحات محروم اند. 

جمهوری اسلامی با عملکردی سرکوبگرانه، ارتجاعی، تبعیض آلود، و غرق در فساد، چنان خشم مردم را برانگیخته است که روی رژیم گذشته را سفید کرده و راه را برای یکه تازی بقایای رژیم پهلوی باز کرده است تا بر زمینه‌ی چهل سال کشتار، به تبلیغ رژیم مستبد قبلی بپردازند. بدین ترتیب همان‌گونه که رژیم گذشته راه برای به قدرت رسیدن اخوندها باز کرد، اکنون این جمهوری اسلامی است که راه را برای تبلیغات آنان باز می کند تا یکه تاز میدان باشند. ارتجاع حاكم با قطع اينترنت و سرکوب آزادی ها، زمينه ساز دخالت بیشتر  بيگانگان و وابستگان به ان ها را فراهم می کند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن محکوم کردن قطع اینترنت، از مبارزهی مردم و در کانون آن از مبارزه جوانان پرشوری که اینترنت یکی از نیازهای حیاتی آنان بدل شده است، پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی بايد بداند که راهی که از آن برای عبور از بحران فرا روی خود قرار داده است، چاهی است که بدون تردید همه مستبدان کنونی و سیستم فاسد و تبعیض آمیز حاکم را خواهد بلعید.

 

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹

افزودن دیدگاه جدید