چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

سیاست خارجی جمهوری اسلامی و جنبش اجتماعی اخیر ایران

نگاهی به یک مقاله در روزنامه "الانباء" چاپ بیروت

۱۰ آذر ۱۳۹۸

بسیاری از تحلیلگران سیاسی که همرأی با مردم هستند، در رسانه ها بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید می ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها میان «مردم ایران»و جمهوری اسلامی ایران را تذکر می دهند. این روحیۀ همبستگی کجا و شعار نفرت انگیز وتفرقه افکنانۀ "نه غزه، نه لبنان ... جانم فدای ایران ..." کجا؟ این شعار کمکی به مبارزه با سیاستهای توسعه طلبانۀ رژیم، که باعث تفرقه و جدایی بین مردمان منطقه شده است، نمی کند.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی که همرأی با مردم هستند، در رسانه ها بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید می ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها میان «مردم ایران»و جمهوری اسلامی ایران را تذکر می دهند. این روحیۀ همبستگی کجا و شعار نفرت انگیز وتفرقه افکنانۀ"نه غزه، نه لبنان ... جانم فدای ایران ..." کجا؟ این شعار کمکی به مبارزه با سیاستهای توسعه طلبانۀ رژیم، که باعث تفرقه و جدایی بین مردمان منطقه شده است، نمی کند.

روزنامۀ لبنانی «الانباء»، ارگان مرکزی حزب سوسیالیست پیشرو (طایفۀ دورزی - ولید جنبلات مخالف کنونی ائتلاف حاکم) نوشته ای را به نقل از روزنامۀ "ال مانیتور" دربارۀ تأثیر تظاهرات مردم ایران در سیاست خارجی حکومت اسلامی در ایران منتشر کرد. نویسندۀ این مقاله حمیدرضا عزیزی، استادیار مطالعات منطقه ای در دانشگاه "شهید بهشتی" و عضو شورای علمی پژوهشگاه اوراسیا و مطالعات ایران در تهران، است.

نویسنده در ابتدای مقالۀ خود از تصمیم تهران مبنی بر افزایش قیمت بنزین، که موج اعتراضاتی قوی و تقریباً سراسری را در ایران برانگیخت، صحبت میکند. او ادعا میکند که اگرچه دولت ایران توانست جنبشهای مردمی را "جمع کند"، اما هم اکنون بحثهای زیادی دربارۀ این جنبش همچنان مطرح است و بحثها موضوعاتی از قبیل علل بروز اعتراضات تا نتایج آن با توجه به تأثیر احتمالی در سیاست خارجی ایران را در بر می گیرد، به عنوان مثال، این که، دولت آمریکا معتقد است که آنچه در ایران رخ داده اثبات این مدعاست که کارزار فشار شدید دونالد ترامپ بخوبی کار می کند و مردم ایران را در برابرسیستم سیاسی حاکم قرار داده است.

نویسنده الانباء ادامه م یدهد:

برایان هاوک نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور ایران، نیز ضمن ابراز خوشحالی کشورش از اعتراضات در ایران تأکید کرد که حداکثر فشار ادامه خواهد یافت. ترامپ و مایک پومپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا نیز دربارۀ این تظاهرات اظهار نظر کرده اند.

اتحادیه اروپا از دولت ایران خواسته است كه "در برخورد با اعتراضات" حداكثر خویشتن داری را رعایت كند، در حالی كه آلمان و فرانسه از اوضاع ایران بشدت ابراز نگرانی كرده اند. آخرین خبرحاکی از آن است که فرانسه، کشوری که بیشترین تلاش خود را برای یافتن سهمی شیرین از کیک بزرگ مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی با آمریکا از طریق دلالی میان این دو کشور میجست، اکنون با استناد به اقدامات عنان گسیخته حکومت ایران در زمینه غنی سازی صراحتا به نقض تعهدات برجامی اشاره میکند همراه با آلمان یک اولتیماتوم جدیدصادر کرده است. جمهوری اسلامی ۶٥ روز فرصت دارد که یا طبق شروط غربیها تسلیم شود یا برود به جهنم تحریم هائی که البته برای مردم اسیر در چنگالش حکم باتلاق مرگبار جدیدی را خواهد داشت. در پاسخ به این اظهارات، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، تحادیۀ اروپا را به مداخله در امور داخلی ایران متهم كرد و تعهدات اروپا در توافق هسته ای(؟!) را به آنها یادآورشد.

نویسنده، حميدرضا عزيزی مدعی است: حمایت از تظاهرکنندگان این روایت حکومت اسلامی ایران را برجسته می کند که هدف واقعی ایالات متحده از طریق کمپین فشار این نیست که ایران را به سمت میز مذاکره سوق دهد بلکه انگیزه اش "تغییر رژیم" درایران است، بنابراین هیچ شکلی از تعامل دیپلماتیک با آمریکا به ثمرنخواهد رسید.

به قول حميد رضا عزيزی، ایران به اجرای سیاست "مقاومت (کذا) حداکثر" ادامه خواهد داد.

در ادامه مقاله آمده است: "از سوی دیگر، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، اظهار داشت كه فرانسه و آلمان، ایالات متحده را در مواضع مربوط به اعتراضات (مردمی) همراهی می کنند." به گفتۀ آقای عزیزی، اعتراضات اخیر بر سیاست منطقه ای ایران نیز بازتاب خواهد داشت، به ویژه، به موازات ادامۀ اعتراضات در عراق و لبنان، جایی كه ایران معتقد است برخی قدرتهای خارجی سعی در تضعیف ایران و متحدان منطقه ای آن دارند.

حميد رضا عزيزی، در نوشتۀ خود به این نتیجه رسیده است که تظاهرات اخیر می تواند منجر به تحکیم روابط ایران با روسیه شود و گوئی از زبان سخنگوی دولت اسلامی حاکم بر ایران، تهدید صادر می کند و می گوید شرایط کنونی مواضع ایران در قبال غرب و رقبای منطقه ای آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد و روابط آن را با شرکای فعلی خود تقویت خواهد کرد.

وقایع اخیر لبنان، تلاشهای دو سه روز گذشتۀ بسیجیهای امل و حزب الله که بارها در جای جای این کشور دست به آشوبهای جنون آمیز زده اند، و نیز جنبش مردمی در عراق ـ که دولت ایران در هر دو مورد حامی کاربرد خشونتهای مرگبار علیه نیروهای انقلابی و معترضین خیابانی شده است ـ دخالت جمهوری اسلامی را در پیگیری سیاستهای آن مبتنی بر تشنج آفرینی و دخالت توسعه طلبانه، با اتکاء به روابطش با روسیه، آشکار می کند و چهرۀ واقعی آنرا در جنگ نیابتی جاری در منطقه، میان طرفهای امپریالیستی وارتجاعی و به زیان خلقهای مبارز و به جان آمدۀ خاورمیانه را، روشنتر می کند.

در برابر این مواضع دشمنانه، این روزها در تجمعات مردمی لبنان و عراق، پلاکاردها و شعارهایی در حمایت از جنبش ستم دیدگان و توده های به پاخاستۀ ایران مکرراً شنیده و دیده می شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی که همرأی با مردم هستند، در رسانه ها بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید می ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها میان «مردم ایران» و جمهوری اسلامی ایران را تذکر می دهند. این روحیۀ همبستگی کجا و شعار نفرت انگیز وتفرقه افکنانۀ "نه غزه، نه لبنان... جانم فدای ایران..." کجا؟ این شعار کمکی به مبارزه با سیاستهای توسعه طلبانۀ رژیم، که باعث تفرقه و جدایی بین مردمان منطقه شده است، نمی کند.

 

دیدگاه‌ها

تظاهرات مردم عراق علیه دخالتهای ایران هم ارز نه غزه نه لبنان است.خلط مبحث میفرمایید.مردم فهیم ایران شعورشان به دوست ودشمن وبرادرمیرسد
0

آقای شیبانی اگردرمقاله تان درهرکجا اسم کشوری رابردیدمشخص میکردیدمنظورتان آن دولت است یا مردمش بعد حرف شما درباره نه غزه نه لبنان صحیح بود.منظورشعارپرواضح است وفقط انترناسیونال درمبارزه طبقه کارگرمعنی میدهدنه کلی .اتفاقاوقتی منابع ملی تاراج میرودنه ازطرف یک کشورسوسیالیستی وبه نفع کشوری که ازقضا آنهم سوسیالیست نیست شعاردرست است شما همان اشتباه حزب تقوایی رامیکنید.کمک کردن انساندوستی ازطریق صلیب سرخ یا هلال احمرموضوع دیگریست ولی نمیتوان ازکیسه خلیفه بخشید وقتی خودمردم محتاج ترند.وچه باورکنید یا نه هنوزبعضی ازسازمانها حتی ایرانی درکی ازانترناسیونالیسم ندارندنمونه اش کینه ای که ازحزب توده واکثریت به دل گرفته اند وحمله به آنها شده جزو افتخاراتشان .هرچندحزب چپ به زیبایی ازاین شعاراستفاده میکند.اگرتوضیح بیشترخواستیددرخدمتم
0

افزودن دیدگاه جدید