چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 47

یادداشت

۲۸ آذر ۱۳۹۸

 

در این شماره می خوانید:

-با تحریم گستردە انتخابات رژیم سرکوبگر را منزوی کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پایانی

-نگاهی کوتاه به نیروهای شرکت کننده در اعتراضات آبانماه ۹۸

-آیا اعتراض مسالمت آمیز آزاد است؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید