چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

دعوت به مشارکت و گردهمائی

۲۳ دی‌ ۱۳۹۸

هنوزخون جان باختگان قیام آبان برسنگفرش خیابان جاریست،هنوزصدای شکنجه وفریاد اززندان های رژیم قطع نشده است. دستگیر شدگان همچنان دربند دژخیم اند، هنوزبغض راه نفس را درگلومی بندد، که درحادثه سقوط داربست مراسم سوگواری درکرمان عده دیگری ازهموطنان کشته می شوند. حالاپس ازسه روز دروغ پراکنی وتحت فشارهای بین المللی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاجعه دیگری رااعلام می کند.

 

از خون جوانان وطن لاله دمیده!

آبان ادامه دارد!

داغداریم!

 

دعوت به مشارکت و گردهمائی

درسوگ جان باختگان قیام آبان ودرهمدلی وهمراهی باخانواده های آنان وبرای آزادی دستگیرشدگان!

درسوگ جان باختگان هواپیمای مسافربری ساقط شده خطوط هوایی اوکراین توسط شلیک موشک رژیم!

 

هم میهنان ، آزاد اندیشان

ایرانیان آزادیخواه، پناهندگان سیاسی وفعالان احزاب وسازمان ها ونهاد های فرهنگی

نگذاریم بر خون های ریخته شده، خاک فراموشی بپاشند!

سرکوب وشکنجه تداوم دارد!

کشتاردر زندان ها ادامه دارد!

هنوزخون جان باختگان قیام آبان برسنگفرش خیابان جاریست،هنوزصدای شکنجه وفریاد اززندان های رژیم قطع نشده است . دستگیر شدگان همچنان دربند دژخیم اند،هنوزبغض راه نفس را درگلومی بندد، که درحادثه سقوط داربست مراسم سوگواری درکرمان عده دیگری ازهموطنان کشته می شوند.حالاپس ازسه روز دروغ پراکنی وتحت فشارهای بین المللی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاجعه دیگری رااعلام می کند.

باشلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری، بیش از ۱۷۶ انسان بی گناه ازشهروندان ایران وکشورهای دیگرجان می بازند. درد ورنج خانواده ها، خویشاوندان، دوستان، آشنایان جان باختگان را پایانی نیست. هریک ازاین رویداد ها بیان آن است که درنظام استبدادی ولایت فقیه ، جان مردمان هیچ ارزشی ندارد و رژیم برای حفظ نظام به هرجنایتی دست می زند. تردیدی نمی توان داشت تا وقتی که رژیم به زیرکشیده نشود، چنین وقایعی به همراه سرکوب و کشتار و مقابله خونبار با توده‌های مردم ایران ومبارزات آنها ادامه خواهد داشت.

هم میهنان:

ایرانیان آزادیخواه، پناهندگان سیاسی وفعالان احزاب وسازمان ها ونهادهای فرهنگی از شما دعوت می کنیم برای پشتیبانی ازمردم بپا خاسته ایران وهمدردی با خانوادهای جان باختگان قیام آبان وخانواده جان باختگان هواپیمای مسافربری ساقط شده توسط رژیم درگردهمائی در شهر زوریخ شرکت نمائید.

از شما دعوت می کنیم تا درسوگ جان باختگان رویداد های اخیر و برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان دراین گردهمائی شرکت نمائید.

گردهم می آئیم، سرود می خوانیم و به یاد جان باختگان قیام آبان، جان باختگان هواپیمای ساقط شده با شلیک موشک رژیم وهمه شهدای راه ازادی، برابری، عدالت شمع می افروزیم.

 

مکان گردهمائی:شهر زوریخ

زمان شنبه18 ژانویه 2020 از ساعت 14تا 16

Helvetiaplatz

 

.تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر 0767014478

 

برگزار کنندگان:

همبستگی با مبارزات مردم ایران-سوئیس

رادیو پیام آزادی

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ ژانويه ۲۰۲۰

 

افزودن دیدگاه جدید