دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

لغو میز گرد سیاسی: تحولات اخیر و وظایف ما!

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

به منظور اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا برنامه چهل و نهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان که قرار بود در روز اول مارچ در تورنتو برگزار شود لغو می گردد.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید