دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

اهمیت تشکیل ثقل جمهوری خواهی و بلوک چپ

۰۱ خرداد ۱۳۹۹

پرسش و پاسخ با رفیق بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در کانال تلگرامی « اتحاد چپ».

 

 

اهمیت تشکیل ثقل جمهوری خواهی و بلوک چپ

بهروز خلیق در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

 

قسمت اول-

قسمت دوم-

 

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید