پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید