دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

فایل صوتی برنامه تلگرامی در گرامیداشت یاد سعید سلطانپور

۰۱ تير ۱۳۹۹

شعر ، سرود، کلیپ و پیامهای یاران و دوستداران زنده یاد سعید سلطانپور

رفقا: محسن یلفانی ، ناصر رحمانی نژاد، مهرداد بران، عطا کرمزاده ، مهین خدیوی ، ع. نظری ، مراد رضایی و ...

 

جلسه گرامیداشت یاد رفیق سعید سلطانپور که خواند:

" تو برآنی که مرا پشتی نیست، من بر آنم که دماوندم هست"

شعر ، سرود ، کلیپ و پیامهای یاران و دوستداران زنده یاد سعید سلطانپور

رفقا: محسن یلفانی ، ناصر رحمانی نژاد، مهرداد بران، عطا کرمزاده ، مهین خدیوی ، ع. نظری ، مراد رضایی و ...

در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان

 

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIZyh_7kTgSzw

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید