دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت می کنیم! فایل صوتی

خواهان تامین حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگران هستیم!

۳۰ تير ۱۳۹۹

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری