چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

فروش کلیه ونوزاد آخرین امید تهیدستان

۲۵ آذر ۱۳۹۹

فروش نوزادان و کودکان دو علت عمده دارد؛ خانواده هائی که معتاد هستند یا اینکه در فقر و فلاکت بسر می برند، بویژه اگر فرزندان بیشتری داشته باشند؛ از اینرو آخرین شانس و امید آنان برای تامین هزینه های زندگی فلاکت بارشان، فروش فرزندانشان است و ناچار تن به فروش عزیزانشان میدهند؛ در این تجارت غیر انسانی، باز هم واسطه ها و دلالان نقش چشمگیری دارند و نحود عملکردشان نیز مخفیانه می باشد.

یاور۳٥ ساله، اهل الیگودرز، مضطرب و نگران دربرابر یکی از بیمارستانهای تهران درحال گفتگو بایکی از دلالان کلیه است؛ و با التماس از او خواهش میکند تاهرچه زودتر کلیه اش را بفروش برساند، زیرا فرزندان نیمه گرسنه اش چشم براه پدرشان هستند، یاور چندروز است برای فروش کلیه اش به تهران آمده و شبها در یک ساختمان نیمه تمام که همشهریان او در آنجا کار می کنند، شب را به صبح میرساند؛ یاور نمونه ای است از انسانهای درمانده ای که آخرین امید شان برای تامین هزینه های چندماه از زندگی فلاکت بارشان فروش کلیه، و یا نوزاد است.

بحرانهای ژرفی جامعه ما را درهمه عرصه ها فرا گرفته و بدیهی است که این بحرانها پیامدهای ناگواری برای مردم، بویژه زحمتکشان و تهیدستان دارد و به فلاکت آنان خواهد افزود؛ یکی از پیامدهای این بحرانها فروش کلیه و نوزاد است؛ پدران و مادرانی که فاقد وسائل و لوارم قابل فروش اند، تنها شانس و امید، و در واقع آخرین امیدشان فروش کلیه یا نوزاد است.

نکاتی چند درباره فروش کلیه

بر طبق آمار انتشار یافته در۲۰ سال گذشته ۴۳۰۰۰ کلیه درایران خرید و فروش شده اند؛ کوچه حسینی در خیابان ولیعصر تهران، و خیابان های اطراف بیمارستانها جایگاه خریداران و فروشندگان و دلالان و واسطه های کلیه است؛ همچنین نصب آکهی های فروشندگان و خریداران کلیه بردیوارهای خیاباهای پررفت وآمد، به امری عادی تبدیل شده است، که دراین آگهی ها نوع گروه خون، سن وشماره تلفن فروشنده قید شده و جملاتی مانند "لطفاً سریع تماس بگیرید زیرا شدیدا نیازمند هسنم" نیز در این آگهی ها بچشم میخورد. کلیه ها بین۳۰ تا ٨۰ میلیون تومان خرید وفروش میشود.

 

خرید وفروش کلیه با ۳ شیوه انجام می می شود:

۱- خریدار وفروشنده از طریق آگهی ها وتماس تلفنی باهم قرار میگذراند وپس از طی مراحل اداری وپزشکی برسر قیمت به توافق میرسند در این شیوه که واسطه ای وجود ندارد مبلغ بیشتری نصیب کلیه دهنده میشود.

۲- خرید و فروش کلیه که توسط واسطه ها انجام میشود و تمام مراحل اداری را واسطه ها انجام میدهند؛ دراین معامله فروشنده مبلغ کمتری دریافت میکند زیرا مبلغی ازبهای کلیه به دلالان تعلق میگیرد؛ درسالهای اخیر به علت رشد دلالی و واسطه گری در تجارت و نقش دلالان درهمه امور تجاری، فروش کلیه هم از این بخش انگلی واسطه گری بی نصیب نمانده است و باندهائی دراین زمینه تشکیل شده اند.

۳ - نهادها و انجمنهای نیکوکاری درسراسر ایران تشکیل شده که هدف آن کمک به هموطنان برای رفع مشکلات آنان است؛ ازجمله پرداخت پول برای آزادی زندانیانی که بخاطر مشکلات مالی زندانی شده اند، و دیگر مشکلاتی که تهیدستان با آن روبرو هستند. یکی از این نهادها، انجمن حمایت از بیماران کلیوی نام دارد که برای بیماران تهیدستی که نیازمند پیوند کلیه هستند هزینه خرید کلیه را جمع آوری کرده و میپردازد.

ایران رکوردار فروش کلیه در دنیاست و فروش این عضو بدن به غیر از ایران، فقط در مصر و پاکستان رایج است.

۹۰درصد فروشندگان کلیه را مردان و ۱۰ درصد را زنان تشکیل میدهند، و سن فروشندگان کلیه بین ۲۰ تا ۳٥ سال است. بهای کلیه با تورم و افزایش قیمتها تغییر میکند؛ کلیه معتادان هرجند ارزانتر است اما خریدار کمتری دارد.

با رواج کلیه فروشی در ایران بعضی از شهروندان عربستان و امارات که نیازمند ییوند کلیه هستند، از طریق دلالان به ایران سفر کی کنند، و چون فروش کلیه به اتباع بیگانه مجاز نیست واسظه ها با تمهیداتی برای این بیماران شناسنامه ایرانی تهیه کرده و مبلغ کلانی را بدست می آورند.

دو سال پیش خبر هولناک و دردناکی منتشر شد که جسد دو کودک حدود دوارده ساله، در بیابانهای اطراف تهران کشف شد، که جنازه ها فاقد کلیه بوده اند. هبچکدام از سازمانهای مسئول، این جنایت را پیگیری نکردند و هویت این قربانیان نیز مشخص نشد.

آقای حسینعلی شهریاری نمایند مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کمال بی مسئولیتی اظهار میدارد: "چه اشکال دارد وقتی فرد در فقر بسر می برد، بادریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان، زندگی اش متحول شود؛ ضمنا فروش کلیه منع شرعی ندارد"! به نظر این نماینده فقر وت نگدستی هم حتماً اشکال شرعی ندارد.

فروش نوزادان وکودکان

فروش نوزادان یا کودکان در میان معتادان و تهیدستان بتدریج به امری عادی تبدیل شده است؛ نوزادان و کودکان که آینده و سرنوشتی نامعلوم درانتظار آنان است، بعنوان قربانی مانند کالاخرید و فروش میشوند؛ مادرانی که در باتلاق اعتیاد یا تهیدستی دست و پا میزنند، ناچار هستند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان یا بدست آوردن مواد مخدر، فرزند دلبند خود را به فروش برسانند؛ این مادران در هر شرایطی که باشند، تا پایان زندگی از نطر عاطفی دچار عذاب وجدان خواهند بود؛ از نطر قانونی، فروش نوزادان و کودکان ممنوع است، و مجازات از ۶ ماه تا ۱ سال زندان و ۲۰ میلیون جریمه در پی دارد.

گاهی حتی نوزادن را قبل از تولد بفروش میرسانند، و مبلغی بعنوان پیش پرداخت به مادر یا خانواده نوزاد پرداخت میشود.

فروش نوزادان و کودکان دوعلت عمده دارد؛ خانواده هائی که معتاد هستند یا اینکه در فقر و فلاکت بسر می برند، بویژه اگر فرزندان بیشتری داشته باشند؛ از اینرو آخرین شانس و امید آنان برای تامین هزینه های زندگی فلاکت بارشان، فروش فرزندانشان است و ناچار تن به فروش عزیزانشان میدهند؛ در این تجارت غیر انسانی، باز هم واسطه ها و دلالان نقش چشمگیری دارند و نحود عملکردشان نیز مخفیانه می باشد.

خرید نوزادان و کودکان نیز علل گوناگون دارد، خانواده هائی که فرزند ندارند و خواهان داشتن فرزند هستند، این گروه ازخانواده ها سعی میکنند که نوزاد یا کودک را از خانواده هائی بپذیرند که اعتیاد نداشته باشند؛ این کودکان، خوشبخت ترین کودکان خریداری شده هستند زیرا در آینده در یک خانواده معمولی پرورش می یابند و از امکانات یک زندگی کودکانه بهره مند هستند، اما نوزادان و کودکانی که برای در آمد زائی و سو ء استفاده در کارهای خلاف خریداری میشوند، آینده تیره و تاریکی در انتظار آنان است. کودکانی که برای گدائی خریداری می شوند را معمولاً معتاد میکنند، که همواره درحال رخوت و خواب باشند، تا ترحم عابران را بر انگیزند، کودکان دیگری را نیزبرای دست فروشی و شیشه پاک کنی اتومبیل ها و واکس زدن خریداری میکنند؛ اما دردناکترین سرنوشت کودکان خریداری شده، شامل کودکانی می شود که در باندهای سرقت، توزیع مواد مخدر و فحشا استثما ر میشوند؛ این کودکان که ناخواسته به دنیا آمده اند، از همانا بدو تولد از تمام امکانات آموزشی، بهداشتی، بازیهای کودکانه و کانون گرم خانواده و محبت پدر و مادر محروم هستند و بعضی ازآنان احتمالاً زندان یا مرگ زودرس و درد ناکی را انتظار می کشند.

خانم سهیلا جلودار زاده عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مجلس اظهار داشت: "علت فروش نوزادان و کودکان فقر عمومی و عدم آگاهی است و در هر کشوری که فقر وجود دارد، خرید و فروش کودک هم وجوددارد؛ درکشور ما که فقر عمومی شده خرید و فروش نوزاد هم افزایش یافته". اظهار نظر نماینده مجلس به فقر عمومی نشانگر فاجعه ای است که حتی نماینده مجلس به آن اعتراف میکند.

با افزایش فروش کوکان، واسطه گری نیز به این عرصه پُردرآمد فعال شده است، چنان که تاکنون چندین باند فروش کودکان درشهرهای مشهد، اصفهان ، بهشهر، آمل و گرگان دستگیر

شده اند.

با توجه به بحران اقتصادی و تورم روز افزون و شیوع بیماری کرونا که وضعیت اقتصادی را به شدت بحرانی تر کرده، بدیهی است فقر بیشتری برمردم تحمیل میشود که باعث افزایش فروش کلیه و نوزادان و کودکان خواهد شد.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید