فصلنامه‌ی مُروا شمار هفت، زمستان ۱۳۹۹، در فرمات مجله به شکل پی دی اف انتشار یافت

به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل

دوشنبه, 22. مارس 2021 - 10:00

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

* همکاران این شماره: رضا جاسکی، سهراب مبشری، حســن نــادری، رقیه دانشگری، مریم سطوت، مریم پورتنگستانی، مهرداد از ایران، بیــژن میثمــی، یداله بلدی، مرجان نیک خواه، ناهید قاجار، حســین غبرایــی، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد

* صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی گزینه فصلنامه‌ی مُروا در زیر کلیک کنید:
* نام و لینک فهرست مطالب بصورت مستقل:

یک- پیش در آمد: ماندگاری سیاهکل و جنبش فدایی در تاریخ ایران - به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل - مراد رضایی و علی صمد
https://bepish.org/node/5177

دو - فدایی و اخلاق - نوشته: رضا جاسکی

https://bepish.org/node/5176

سه - توجه فداییان بنیانگذار بر تجارب مبارزه در کدام کشورها متمرکز بود؟ سهراب مبشری
https://bepish.org/node/5175

چهار- نگاهی به تاریخ و دلایل پیدایش نیروهای مسلح نامتقارن (چریکی) - حسن نادری
https://bepish.org/node/5173

پنج - خوانش چریک‌های فدایی خلق ایران از حکومت پهلوی؛ در زیربنا و سیاست – مراد رضایی
https://bepish.org/node/5172

شش- مبارزات نسل جوان معترض را باید با توجه به زمانه خود بررسی کرد! علی صمد
https://bepish.org/node/5171

هفت- هر نسلی متأثر از شرایط و رخدادهای زمانه‌ی خویش است - مصاحبه علی صمد از مصاحبه فصلنامه ی مُروا با رفیق رقیه دانشگری
https://bepish.org/node/5170

هشت- دختران جوان، چریک های فدایی، و سازمان دانش آموزان پیشگام- مصاحبه مراد رضایی و علی صمد از فصلنامه ی مُروا با رفیق مریم سطوت
https://bepish.org/node/5169

نه- انشا من در مورد فقر و زندگی جاشوها باعث شد برای پاسخگویی به ساواک بروم! مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با مریم پورتنگستانی
https://bepish.org/node/5168

ده- مقاومت؛ مبارزه (به مناسبت پنجاهمین­ سال­گشت روی­داد تاریخی «سیاهکل») - مهرداد از ایران
https://bepish.org/node/5167

یازده- تاثیر واقعه‌ی سیاهکل بر موسیقی موج نو و ‌اعتراضی مردمی ایران - بیژن میثمی
https://bepish.org/node/5166

دوازده- ورزش و سیاست، ورزشکاران و جنبش فدایی - یداله بلدی
https://bepish.org/node/5165

سیزده- هنرمندی سرشار از عشق و با آرزوهای نیک‌خواهانه برای ایران و انسان‌ها را در زیر شکنجه ظالمانه کشتند! - مرجان نیک خواه
https://bepish.org/node/5164

چهارده- ستارگان سرخ – حسین غبرایی
https://bepish.org/node/5163

پانزده- من هم یکی از آنان بودم! - ناهید قاجار
https://bepish.org/node/5162

شانزده- ورود نوجوانان به اعتراضات خیابانی در تغییر توازن نیرو علیه حکومت شاه بسیار موثر بود! - علی صمد
https://bepish.org/node/5161

هفده- پرتویی بر سرگذشت جنبش فداییان در بعد انقلاب - بایدها و نبایدها - وهاب انصاری

https://bepish.org/node/5160

منبع:
از فصلنامه‌ی مُروا شماره هفتم، زمستان ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.