سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

فعالیت های مدنی ودموکراتیک بخشی از وظایف ماست

۱۷ فروردين ۱۴۰۰

دز طی ۲۳سال گذشته مراسم یادمان فاجعه ملی سال ۶۷ را همواره برگزا رکرده ایم، که شامل سخنرانی اعضای خانواده جانباختگان و نمایش فیلم و شعر خوانی و موسیقی بوده و هرسال عکس و مشخضات بیش از ۴۰۰۰ جانباخته را به نمایش می‌گذاشتیم. در دوسال اخیر که امکان برگزاری یادمان در سالن فراهم نبود در هوای آزاد این مراسم برگزار گردید.

سامانه های سیاسی که آرمان وآماج های آنان در جهت استقرار دموکراسی و عداللت اجتماعی است برای دستیابی به این آرمانها باید بخشی از وظایف خود را به به فعالیت در نهادهای مدنی و دموکراتیک اختصاص دهند. در اوائل انقلاب سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، اولویت وظایف خود را در گسترش تشکیلات و پیوند با طبقه کارگر و همکاری و تقویت نهادهای مدنی و کانون‌های صنفی قرار داده بود؛ اما با تبلیغات زهر آگین حاکمیت علیه نیروهای چپ‌گرا و اعمال نفوذ حزب الهی‌ها در نهادها، کانون‌های صنفی و سندیکاهای کارگری، هرچند که بخشی از کارگران و اعضای فعال کانون‌ها حود عضو و یا هوادار سازمان بودند، اما امکان پیوند و ارتباط و همکاری با این نهادها روز به روز دشوار ترمی‌شد؛ پس از سرکوب جریان‌های سیاسی، تمامی نهادها و سندیکاها به تصرف نیروهای حزب‌الهی در آمد و با تمام تلاشهای کارگران، معلمان و پرستاران که منجر به اخراج و زندانی شدن اعضای فعال این نهادها شد، هنوز نیز نتوانسته اند نهادهای مستقل خود را تشکیل دهند.

اینک بخشی از فعالان سیاسی که از تیغ حاکمیت جان بدر برده اند، و در تبعید بسر می‌برند، و در این شرایط امکان ارتباط با میلیون‌ها هموطن فراهم است، فعالان سیاسی می‌توانند از طریق ایجاد نهادهای مدنی و دموکراتیک و حقوق بشری، با هموطنان ارتباط برقرار کنند. هرچند دو مشکل اساسی بر سرراه این ارتباط‌ها قرار دارد: اول اینکه بعضی از اعضای باسابقه و با تجربه نیروهای چپ افزون بر اینکه از فعالیت سیاسی کنار رفته‌اند، بلکه تمابلی هم به فعالیت‌های دموکراتیک ندارند و گروه کثیری از پناهندگان سیاسی نیز پس از دریافت پذیرش پناهندگی به دلائل گوناگون انگیزه ای برای فعالیت‌های دمکراتیک ندارند؛ اما در چنین شرایطی اعضای سازمان‌های چپ با تمام وطایف و مسئولیت‌های سازمانی و مشکلات شغلی و کمبود وقت، باید بخشی از وطایف خود را به فعالیتهای دموکراتیک اختصاص دهند؛ بدیهی است که موفقیت این نهادها نیازمند پیش زمینه ها و امکاناتی است که باید از آن برخوردار باشند.

پیش زمینه ها وضروریات ایجاد یک تشکل دموکراتیک شامل نکات زیر است:

۱ - جایگاه: اولین قدم در راه ایجاد این تشکلها برخورداری از یک مکان برای اجرای برنامه ها هست؛ در کشور آلمان شهرداری‌های محلی دارای سالن‌هایی اند و این سالن‌ها را در اختیار گروه‌ها قرار میدهند، و همچنین شرکتهای بزرگ خانه سازی در هر منطقه ای سالن‌هارا دراختیار ساکنین محل می‌گذارند؛ در این سالن‌ها بستگی به میزان گنجایش آن میتوان انواع برنامه ها را در آن برگزار کرد. البته برگزاری برنامه ها و مراسم، بستگی به میزان مدتیست که از سالن می‌توان استفاده کرد.

برنامه ها و مراسمی که پایه و اساس فعالیت دموکراتیک قرار دارد، شامل این موارد است:

الف: اساسنامه و آئیننامه داخلی که اهداف تشکل و مقررات و ظایف و روابط بین اعضا را تعیین می‌کند؛

ب: انتخابات و تعیین مسئولان اداره تشکل؛

ج: سخنرانی‌ها ؛ سخنرانی‌ها دریک تشکل دموکراتیک بهتر آنست که متنوع باشند و تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، ادبی و هنری و علمی را در بر گیرند؛

د: برگزاری مراسم روزهای خاص و تاریخی مانند یادمان فاجعه ملی سال ۶۷، روز جهانی زن و روز کارگر.

ه: برگزاری یادمان و بزرگداشت برای شخصیت های سیاسی، علمی، ادبی و فرهنگی؛

و : برگزاری شب شعر و معرفی نویسندگان یا هنرمندان؛

ز: برکزاری سمینارها مناطره ها و جلسات عمومی؛

ح: برکزاری اعیاد و جشن‌های ملی مانند نوروز و مهرگان؛

ت: تشکیل کلاس‌های آموزش زبان و موسیقی؛

ی: برگزاری مراسم ختم و یادبود بستگان اعضا یا دیگر هموطنان؛

ک: احتصاص سالن در روزهای مشخص به سالمندان؛

ل: راهنمائی پناهجویان در امور پناهندگی؛

م : تدارک گردهمایی های و تظاهرات سیاسی.

در خاتمه به معرفی فعالیت‌های «همایش ایرانیان هامبورگ» به عنوان یک تجربه می‌پردازم.

درسال ۱۹۹۷ باتلاش عده‌ای از ایرانیان ساکن هامبورگ، «همایش ایرانیان هامبورگ» پایه گذاری شد و پس از تصویب اساسنامه و آئیننامه و انتخاب ۷ نفر به عنوان هیئت اجرائیه فعالیت خودرا آغاز کرد. فعالیت‌های همایش ایرانیان هامبورگ دراین 23 سال بشرح زیر است.

تاقبل از شیوع بیماری کرونا، در طول ۲۱ سال گذشته، جمعه ها برنامه سخنرانی ازساعت ۷ تا ۱۰ شب برگزار می‌شد. سخنرانی‌هاشامل موضوعات گوناگون بودند؛ اما بیشترین سخنرانی‌ها درباره مسائل سیاسی روز ایران بودند؛ سخنرانی بمدت ۴٥دقیقه تعیین می‌شد، بخش دوم و سوم به پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌ها اختصاص داشت. سخنرانی‌ها گاهی نیز از طریق اسکایپ انجام می شدند. در خلال سخنرانی‌ها گاهی نیز مناظره ون مایش فیلم هم انجام می‌شد؛ اکنون که نشست‌ها تعطیل شده‌اند، هر دو هفته یکبار، از طریق مجازی با یکدیگر گفتگو می‌کنیم . در شب‌های سخنرانی با چای و قهوه و شیرینی از حضار پذیرائی می‌شد؛ و اعضا ماهیانه ۳ یورو بابت حق عضویت پرداخت می‌کردند، و هم اکنون ماهیانه فقط ۱۰ یورو بابت اجاره سالن پرداخت می‌کنیم. سالن حدود ۶۰صندلی گنجایش دارد.

دز طی ۲۳سال گذشته مراسم یادمان فاجعه ملی سال ۶۷ را همواره برگزا رکرده ایم، که شامل سخنرانی اعضای خانواده جانباختگان و نمایش فیلم و شعر خوانی و موسیقی بوده و هرسال عکس و مشخضات بیش از ۴۰۰۰ جانباخته را به نمایش می‌گذاشتیم. در دوسال اخیر که امکان برگزاری یادمان در سالن فراهم نبود در هوای آزاد این مراسم برگزار گردید.

برگزاری ماسم یادبود و مجلس ختم درگذشتگان نیز با همکاری اعضا، به ویژه خانم‌ها برگزار می شد که غذای مراسم را آماده می‌کردند؛

مراسم روز زن و روز کارگر نیز هرسال برگزار می‌گردید که در روز جهانی زن مدیریت برگزاری مراسم و سخنرانی به عهده خود زنان است؛

این سالن ٥ روز در اختیار همایش است که سالمندان عضو که حدود ۳۰ نفر هستند؛

در تمام تظاهرات و حرکات اعتراضی شهر هامبورگ همایش نقش اصلی را دارد و دردوسال گذشته نیز درگردهماییها نقش اصلی را داشته است؛

درخاتمه، مقدمه اساسنامه همایش را دراختیار رفقا می‌گذارم و امیدوارم بتوانند از این تجربیات استفاده کنند.

مقدمه اساسنامه: «همایش ایرانیان هامبورگ»، همایش نهادی است فرهنگی، سیاسی، مستقل بدون وابستگی سیاسی، آزادیخواه، دموکراتیک، کثرت‌گرا و لائیک. این نهاد تشکیلاتی است که حقوق و خواسته‌های انسان‌ها را براساس «اعلامیه جهانی خقوق بشر» مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨ سازمان ملل متحد و همچنین مفاد پیمان ژنو برای حمایت از پناهجویان را می‌پذیرد. ما خواهان برخورداری از احترام ، امنیت صلح حهانی هستیم. ما مایلیم در هامبورگ و سراسر آلمان، با مردم بادوستی و همبستگی زندگی کنیم.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید