چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

مطالبات کارگران در ایران چیست؟

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

گفتگوی تلویزیون ایران اینترناشنال با بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید