جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

علیه سرکوب و کشتار، همبستگی با خیزش مردم در خوزستان

۳۱ تير ۱۴۰۰

 

علیه سرکوب و کشتار، همبستگی با خیزش مردم در خوزستان

بحث آزاد 

کلاب هاوس اتحاد چپ

جمعه ۱مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا

clubhouseعلیه سرکوب و کشتار، اعلام همبستگی با خیزش مردم در خوزستان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید