جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

کشتار 67 ،کشتار خوزستان

۰۷ مرداد ۱۴۰۰

کشتار 67 ،کشتار خوزستان

بحث آزاد در کلاب هاوس اتحاد چپ

جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰-۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%...

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید