چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارش صوتی - تصویری از تجمع در برابر دادگاه لاهه!

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

کلیپ تجمع اعتراضی در برابر دادگاه لاهه جهت حمایت از مردم خوزستان و دیگر شهر ها ی کشور در اعتراض به شروع کار رئیسی(عضو هیئت مرگ) در مقام رئیس جمهور‎‎

Posteingang

تجمع در برابر دادگاه لاهه حمایت از مردم خوزستان و دیگر شهر ها کشور در اعتراض به شروع کار رئیسیعضو هی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید