جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

چرا اعدام‌ها و کشتار ۶۷ بیشتر مطرح می ‌شود؟

۲۲ شهريور ۱۴۰۰

(بحث آزاد)در کلاب هاوس اتحاد چپ

رضوان مقدم، هایده روش، مهناز قزللو، رضا فانی یزدی، مختار شلالوند

جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ۱۲.۳۰ به وقت شرق آمریکا ۹.۳۰ به وقت غرب آمریکا

https://www.clubhouse.com/event/PAAEpglO

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید