جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

غرفه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته ۲۰۲۱

۱۴ شهريور ۱۴۰۰

غرفه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته ۲۰۲۱ : محلی برای همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و بحث و گفتگو پیرامون آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی

مکان: «دهکده جهانی» پارک «کورنوف» (حومه پاریس)

روزهای ۱۰ – ۱۱ - ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید