يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

تداوم دادخواهی از خاوران تا اوکراین پنجشنبه ۱۶دی ماه

رضوان مقدم و شاهین مقدم ، در اتاق کلاب هاووس و تلگرام اتحاد چپ

۱۷ دی‌ ۱۴۰۰

تداوم دادخواهی از خاوران تا اوکراین                     

رضوان مقدم و شاهین مقدم ، در اتاق  کلاب هاووس و تلگرام اتحاد چپ 

پنجشنبه ۱۶دی ماه برابر با ۶ ژانویه  ۱۴۰۰

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید