جهان به کدام سو می‌رود‎

یک‌شنبه, 15. می 2022 - 10:00

هفته گذشته در جلسه گفتگو و پرسش و پاسخی با مضمون ذکر شده با حضور تعدادی از دوستان صاحب نظر از دیدگاه های مختلف شرکت داشتم صحبت و پاسخ های من به سوالات مطرح شده در این جلسه در گفتار زیر آمده‌است. 

دیدگاه‌ها

ناشناس

ببخشید توضیح کافی نبوددرجنگ اکراین چرااروپاجانب آمریکارامیگیرددرصورتیکه دقیقامعامله باروسیه به نفع اروپامیباشد.نظرشمارااینگونه تصحیح میکنم که بله گلوبالیزاسیون هم وجوددارد.نئولیبرالیسم وجوددارد.لیبرالیسم وجوددارد.درعین حال همه به دنبال سودبیشتروسریع ترهستند.امادرحوزه لیبرالیسم یک سوددایم وباضریب امنیت بالا قراردارداما نئولیبرالیسم هم هست که مانندراهزانان فقط دنبال چپاول است که وجودجنگهاراتوجیه میکند.بنابراین باآمریکاهم میتوان قراردادبست اما باکدام نماینده سرمایه اش .وهمین دسته بندی عینی سرمایه داری است که هم وجودفاشیسم دربرزیل راتوجیه میکندوهم نظرات چپ .سیستم چهل سال قبل وجودندارداماآنچه که شماهم میفرماییدسرمایه داری غالب نیست بلکه بله آنهم وجوددارد.

ی., 15.05.2022 - 19:13 پیوند ثابت
ناشناس

رفیق فتاپوراین دیدگاه شمانمیتواندتوجیه گرجنگهایی که شده است باشد.یعنی باتوضیح شما جنگ نبایدوجودداشته باشدچون این شرکت های جهانی هستندکه اقتصادجهان رادردست دارندپس جنگ بین کشورهاکجای تحلیل شماست.درثانی هنوزمرزهاوجوددارندوسودهابه داخل مرزها میرودنه به اقتصادجهانی.سوم آنکه سرمایه باانواع متفاوت هنوزوجوددارندحتادرآمریکابامنافع متفاوت.نگاه شماخوشبینانه است.

ی., 15.05.2022 - 18:42 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.