جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

-

The congress accepted this document as a foundational text. A commission was elected by the congress to review the suggestions from the floor and also comments and suggestions by experts. The commission then suggested some amendments to the Congress which, upon ratification there, were inserted into the text. The final document was then approved by the congress.

Diplomatic and military officials of the IRI have stated that they do not want war but have warned that any limited military strike against Iran will become a full-fledged war.

Pour sortir de cette situation, le gouvernement Iranien est passé d’une politique de patience et d’attente à une politique agressive contrôlé et de nouvelle tactique, en reposant sur les capacités de ses alliés. Le fondement de la nouvelle tactique repose sur une escalade graduelle, prudente et d’endiguer des tensions et la pression exercée sur les États-Unis et leurs alliés dans la région.

The abridged document below sets out the views of the Left Party of Iran (People’s Fadaian)LPI(PF) – on the political situation in Iran together with the party’s own aims and positions.

سخنرانان:

عبدالکریم لاهیجی – حقوقدان و رئیس افتخاری جامعه‌های حقوق بشر

‌دکتر رسول نژاد مهر – پژوهشگر در فلسفه تعلیم و تربیت و سیاست‌های فرهنگی

از اتاقی کوچک که اتاق بازرسی بدنی است بگذرم‌‌ - تا دقیقه ای بعد با باز شدن در آخر‌‌ - دختر بچه ای که با تمام توانش ‌‌می‌دود تا خود را به خط پایان برساند و تو‌‌ - پدرم در آن سوی خط زانو زده ای روی زمین تا هم قد من باشی و دستهایت را از دو طرف باز کرده ای‌‌ - و دقیقه ای بعد پرنده ای هستم که پرتاب ‌‌می‌شود در آغوش تو‌‌ - محکم بغلش ‌‌می‌کنی – محکم بغلت ‌‌می‌کنم‌‌ - روی دست‌‌هایت بلندم ‌‌می‌کنی‌‌ - ‌‌می‌خندم‌‌ - در هوا ‌‌می‌چرخانی ام‌‌

وداع با رفیق عزیز و فداکار ، مسعود علافی

 

مراسم خاکسپاری و وداع با مسعود عزیز

 

جمعه 6 سپتامبر 2019 , ساعت 9 صبح

 

 

 

 

The signatories of this statement, The Union for Secular Republic and Human Rights in Iran, United Republicans of Iran, The Left Party of Iran (PF), demand the immediate release of those who have been arrested against their basic human rights and we hold the Islamic Republic of Iran responsible for their safety and well-being.

سند مورد توافق، بدون توجه به خواستهای پذیرفته شده نیروهای مخالف تنظیم شده است، از جمله برچیدن رژیم دیکتاتوری، لغو همه قوانین محدود کننده آزادی های دمکراتیک، بازسازی دستگاه امنیت ملی و سرویس مخفی و نیز انحلال نیروهای شبه نظامی.

Das Wirtschaftsprogramm der Partei orientiert sich an der Kombination des staatlichen, genossenschaftlichen und privaten Sektors. Die Partei fordert u.a. die Abschaffung von Privateigentum über Naturressourcen, die Entkommerzialisierung der Bildung, des Gesundheitswesens, progressive Besteuerung von Reichtum und Einkommen, Förderung von Umwelttechnologie und Reduzierung des Energieverbrauchs.