چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

-

با این حساب انتظار میرود که تا سال اینده دولت ایران ارزش ریال را باز هم کاهش داده و به میزان ارزش واقعی بازار آزاد در بیاورد. با توجه به اندوخته های ارزی سالهای قبل، دولت دارای میزان قابل توجهی از ذخیره های ارزی است که میتواند از آنها برای ادامه حیات خویش استفاده نماید.

هنوزخون جان باختگان قیام آبان برسنگفرش خیابان جاریست،هنوزصدای شکنجه وفریاد اززندان های رژیم قطع نشده است. دستگیر شدگان همچنان دربند دژخیم اند، هنوزبغض راه نفس را درگلومی بندد، که درحادثه سقوط داربست مراسم سوگواری درکرمان عده دیگری ازهموطنان کشته می شوند. حالاپس ازسه روز دروغ پراکنی وتحت فشارهای بین المللی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاجعه دیگری رااعلام می کند.

شورای دبیران سایت «به پیش» فرا رسیدن سال نو میلادی را به همه آنان که این دگرگشت سال را جشن می گیرند، بخصوص به هم میهنان عزیز مسیحی، شاد باش می گوید و برای مردم جهان آرزوی موفقیت، شادی، دوستی و...

مادران جان باختگان این فاجعه تاریخ ۵ دی را بعنوان روز اعتراض عمومی به این کشتار اعلام کرده اند. ما با اعلام همبستگی با خيزش اعتراضی مردم، بر ضرورت اقدامی هماهنگ در اين روز در ايران و سراسر جهان تاکيد داريم. وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم

مصاحبه‌ی معصومه طرفه با قربان بلوچ (یکی از شخصیت‌های اصلی رمان کلیدر) که پیش از این در نشریه‌ی «دفتر هنر» منتشر شده است (و البته نسخه‌ی اصلی آن در حال حاضر تقریباً نایاب است) نمونه‌ای از همین مطالب است. این مصاحبه در تاجیکستان انجام شده است.

We, the Republican Party and our organization, together with the people of our country, strongly condemn the suppression of the uprising by the leaders of the Islamic Republic and express our deep sympathy with the families of the protesters over what is happening in the prisons of the Islamic Republic against detainees. , We warn.

Les tortionnaires de la République islamique ont pour tâche d’obtenir de force des détenus des aveux en confirmation du scénario préempté de Khamenei consistant à dire que l’organisation des manifestations ont l’origine "extérieures", justifiant ainsi leurs attaques cruelles contre ces soulèvements de la population.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری تا 9.5% کاهش داشته، و این پائین ترین شاخص از سال 1984 است. کاهش بهای نفت و تحریمات امریکا از دلایل عمده این افت است. در سال آینده، طبق بیش بینی این صندوق، سقوط فوق متوقف شده، ایران به رشد صفر خواهد رسید. با اینهمه، جهت متعادل نمودن بودجه، تهران نیازمند بهای نفت به حدود 195$ در هر بشکه است، چیزی حدود سه برابر بهای امروزین آن است.

در اعتراض به سرکوب جنبش اعتراضی در ایران و در حمایت از مردم به ستوه آمده از فقر، فساد، گرانی، تبعیض و ... در جمهوری اسلامی، گرهمایی هایی در شهرهای مختلف جهان برگزار شدند که با دریافت این گزارشات، در سایت «به پیش» انتشار خواهند یافت.

- کانون دفاع از حقوق بشر کردستان ایران - تورنتو

- حزب توده ایران واحد کانادا

- کومله زحمتکشان کردستان - کانادا

- حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - تورنتو

برگزار می کنند.