سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

-

سند مورد توافق، بدون توجه به خواستهای پذیرفته شده نیروهای مخالف تنظیم شده است، از جمله برچیدن رژیم دیکتاتوری، لغو همه قوانین محدود کننده آزادی های دمکراتیک، بازسازی دستگاه امنیت ملی و سرویس مخفی و نیز انحلال نیروهای شبه نظامی.

Das Wirtschaftsprogramm der Partei orientiert sich an der Kombination des staatlichen, genossenschaftlichen und privaten Sektors. Die Partei fordert u.a. die Abschaffung von Privateigentum über Naturressourcen, die Entkommerzialisierung der Bildung, des Gesundheitswesens, progressive Besteuerung von Reichtum und Einkommen, Förderung von Umwelttechnologie und Reduzierung des Energieverbrauchs.

مطالب این شماره نشریه مُروا:

- پیش درآمد

- گفتگو با مهرداد درویش پور در باره جنبش دانشجویی ۱۸ تیر

- اپوزیسیونِ اپوزیسیون نمی‌شوند، اما اپوزیسیون جنبش دانشجویی چرا!

- تغییرات و دگرگونی ها در نسل جوان ایران

- مبارزه برای زنده نگه داشتن دانشگاه پر شکوه است

- دانشجو یعنی تحول، جنبش برای تحول را سامان دهیم!

- بیکاری جوانان، معضلی کە روز بە روز غامض‌تر می‌شود!

 

روشن است که این نوع برچسب زدن و برخورد انتزاعی، ‌پندارگرایانه، و پیش‌داورانه، آن هم بدون ارائه دادن هیچ‌گونه استدلال منطقی و مستندی، فقط "قصاص قبل از جنایتی" است برخاسته از شیوهٔ تفکر نویسنده که نمی‌توان آن را جدّی گرفت. به‌نظر می‌رسد که تلاش می‌شود به خواننده قبولانده شود که جهان‌بینی مارکسیستی- لنینیستی که "ایدئولوژی مسلط" در حزب تودهٔ ایران است، دیدگاهی ضد آزادی و ضد حقوق بشر است و از این روی این خطر وجود دارد که اگر زمانی حزب تودۀ ایران قدرت سیاسی را در دست بگیرد حقوق بشر را زیر پا بگذارد.

در نیمه ماه ژوئیه، شورای نظامیان و نمایندگان شهروندان در مورد تقسیم قدرت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق یک دولت انتقالی باید راه را برای برگزاری انتخابات جدید، تا سه سال آینده آماده و هموار کند. در اطلاعیه سیاسی ۲ صفحه ای که در این باره انتشار یافته از دولت انتقالی بعنوان شورای حاکمیت نام برده شده، که از ۶ شهروند غیر نظامی و ۵ شهروند نظامی تشکیل خواهد شد.

Die LPI(VF) unterstützt den Kampf der Arbeiterinnen für unabhängige Gewerkschaften, den Kampf für die Einhaltung der Menschenrechte, die Beteiligung von unabhängigen Experten an der Findung der Wege aus der Krise, den Kampf der Frauenbewegung gegen die Diskriminierung, den Kampf der Lehrerinnen, Kulturschaffenden, Studierenden.

در کنگره سند سياسی به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط دوستداران حزب را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده وارد متن گرديد و سند سياسی به رای کنگره گذاشته شد که به تصويب رسيد.

در کنگره "راستاهای عمومی برنامه" به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط صاحب نظران را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده توسط کميسيون در کنگره مورد تائيد قرار گرفت و وارد متن گرديد و سند "راستاهای عمومی برنامه" به تصويب کنگره رسيد.

Angesichts der Spannungen am Persischen Golf will Deutschland zwischen dem Iran und den USA vermitteln, um einen neuen Krieg zu verhindern. Auch Japan, Kuwait, Irak und Oman bieten ihre Hilfe bei den Bemühungen um Entspannung an. Doch auf beiden Seiten gibt es starke Kräfte, die Kompromissen im Weg stehen.

مخاطب فریاد «نه به جنگ و نه به تحریم» تنها اقتدارگرایان خارجی نیستند! ما به حاکمان داخلی نیز هشدار می‌دهیم که شما هم حق ندارید با زندگی و زیست هرروزه‌ی مردم قمار کنید! حق ندارید مصالح عمومی مردم را به پای سیاست‌های پرمخاطره قربانی کنید! چه زمانی و با چه سازوکارهایی این سیاست‌های خود را به رای عمومی مردم گذاشته‌اید؟