رفتن به محتوای اصلی

تلاش برای جهانی عادلانه

تلاش برای جهانی عادلانه
شنبه, 14. نوامبر 2020 - 00:45

این جلسات هفتگی در حدود ده گروه و کانال تلگرامی برگزار میشوند، از جمله در گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالت خواهان.

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXI19k5J4qgnsA

 

سؤالات مطرح شده در جلسه

- درود رفیق گرامی، و خوش امد به شما : در بین انتر ناسیونالیست های سه گانه ای که برشمردید ؛ حزب چپ ایران خود را در اردوی کدامیک از این سه میداند و چرا ؟

- حزب چپ ایران، اقتصاد مختلط - دولتی، تعاونی و خصوصی را شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی ایران می‌داند.

- چگونه با این سیستم که خود نیز بخشی از نظام سرمایه داری جهانی است، می‌توان برای جهانی عادلانه تلاش کرد؟

- مبارزه حزب چپ ایران برای عدالت همراه با دموکراسی را درفایل صوتی سوم خود با همکاری احزاب و نیروهای چپ و همبستگی با آنان به عنوان ارزش همبستگی نام بردید وگفتید هر تلاشی که برای مبارزه باسلطه امپریالیسم وسرمایه داری جهانی ، مبارزه با نا برابری در عرصه فقر و ثروت روی کم کردن فاصله ها پیش ببریم میشود حزب چپ این ارزش همبستگی را در ایران در این مبارزه را تا کجا می خواهد پیش ببرد ؟ آیا به برفراری سوسیالیزم به مفهوم مارکسی آن قائل هست؟

- به نظر می رسد که روابط حزب توده ایران با احزاب چپ و کمونیستی جهان بسیار گسترده تر است - آیا بین حزب چپ و حزب توده ایران برای ارتباط گیری با احزب چپ و مترقی دنیا همراهی و همکاری ایی وجود دارد ؟ اگر نه؟ چه موانعی برای این همکاری وجود دارد؟

- بردن شکایت از جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا و نهادهایی مثل (تسک-فورس ایران) آیا این خطر را ندارد که منجر به تشدید تحریمها از طرف سرمایه داران اروپایی شود ؟ Task Force Iran

- اگر انترناسیونالیست ها باید اصل آگاهی در تقابل با واحد سیطره یافته که همانا امپریالیسم است داشته باشند، چرا یک اجماع انترناسیونالیستی در مورد آگاهی و علم مبارزه با امپریالیسم موضوعیت برای احزاب چپ‌های ایرانی ندارد؟

- بادرود رفیق مهدی عزیز، آیا باتوجه به سلطه افتصادی،نظامی وسیاسی سرمایه داری نئولبیرال برجهان، که عامل اصلی ممانعت از برقراری عدالت است، جز با استقرار یک نظام سوسیالیستی نیرومند ، کدام راهکارواقدام عملی را بمنظورمحوویاحد اقل محدود کردن نظام سرمایه داری (عامل بی عدالتی را) پیشنهاد میدهید؟ باسپاس

- با درود و خسته نباشید بر شما؛ گرامی بر گفته شما نقد دارم. آیا یک جریان مارکسیستی که اعتقاد به مبارزه طبقاتی دارد چگونه بدون مرزبندی همسو با دیگر جریانات اعم از ملی یا لیبرال گردد؟

- درود رفیق عزیز بابت حضورتان ولی انچه که برای ما مهم است راهکاری که حزب چپ برای اتحاد بیشتر بین نحله های چپ مخصوصا جنبش فدایی دارد چیست.؟ ایا به نظر شما اتحاد چپ در داخل اولویت ارجع نیست با سپاس

- با درود به رفیق گرامی؛ آیا تلاشی شده که حزب چپ ایران، ادبیات سیاسی حزب چپ آلمان را به فعالین چپ ایران انتقال دهد/ تا نقاط تلاقی هدفمند این دو حزب، روشن گردد؟

- با درود به شما؛ آیا شما هم به تئوری امپراطوری آنتونیو گرامشی مانند هم حزبیتان آقای فتاپور معتقدید یا سیستم جهانی را امپریالیستی میدانید؟

- با درود؛ در بخش نخست سخنان خود گفتید: "ستم می تواند ملی، قومی، مذهبی و جنسی باشد" و از ستم طبقاتی نام نبردید. لطفا ۱ - نظرتان را در باره تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی بیان فرمایید. ۲ - چرا در برنامه و اسناد و دیدگاههای حزب چپ ایران جایگاه مبارزه طبقاتی و نقش پیش برنده آن در روند تحولات جامعه به درستی تبیین نشده است. مستحضر هستید که این صرفا یک مفهوم مارکسیستی نیست و بسیاری از نیروهای مترقی و ملی- مذهبی مانند دکتر پیمان مبارزه طبقاتی را موتور محرکه تکامل تاریخی جوامع انسانی می دانند.

- متاسفانه ما در فعالیت های رسانه ای احزاب شاهدیم که کمتر به طرح شعار های مشخصی که برآیند مطالبات کارگران و زحمتکشان و مردم ایران را در عرصه های محتلف کشف و شهار های مناسب را برای طرح مبارزه بیان کنند و بیشتر بیانیه ها و اطلاعیه ها کاملا واکنشی است . حزب چپ ایران در این مورد چه برنامه ای را تاکنون پیش برده است

- اعدامها، اخراج کارگران، کاهش دستمزدها، اجرای کامل سیاستهای تعدیل ساختاری انسداد دررگ حیاتی اقتصاد کشور ونتیجتا فقر وبی خانمانی زحمتکشان بخاطر بیکاری همه این مشکلات زحمتکشان رابه قول شما الان نه باگام برداشتن البته‌اینها هم خیلی موثراست امضای طومار وغیره برای جلوگیری ازاجحاف وظلم ولی الان مجامع بین المللی مثل شناوری سوار برموج با رسانه ها هموارشده به سرعت برق وباد درمقام توشیح وتوضیح‌قرار میدهند چنانکه ترامپ گرچه خود خودش رابه مرحله رکود ازمقام فعلی رسانده بود ولی نباید نقش رسانه ها ومجامع بین المللی راهم دراین رکود کم رنگ دانست دردورهای که ارتباطات به این سرعت درنقل وانتقال است تمام اشکال دموکراسی ازجمله درقالب سوسیال دموکراسی میتواند درراستای حقوق قومیتها حقوق زنان حتی سرمشقی سوسیالبستی برای بشریت باشد چون دنیا به سرعت درحال عوض شدن است گرچه ملتها مشکلات ومصایب زیادی‌ رامتحمل شده وخواهند شد ولی این پیشرفت یاتوسعه عقب گردی نداردفقط سوال من اینکه برای ایجاد عدالت رهیافتی ضربتی به سیاستهای نولیبرالی دریچه ای برای ایجاد عدالت رابگشاید وتغییرات راتاحدودی ممکن سازد آیا چنین چشم اندازی رامیبنید برای عملی شدن عدالت درکوتاه مدت؟

- سلام آقاى ابراهيم زاده، در مخالفت با تحريم، يك موضع قاطعانه گرفتيد. در عين حال، دو قرن استعمار، ميراث ملموسى در مناسبات هژمونى جهانى پايدار مانده است، و همواره متوجه جوامع پيرامونى است. آيا موافقيد كه كه براى اجراى عدالت، در كنار تلاش در مقابله با اقتدارگرايى در چارچوب محلى، در عين حال نمى توان نسبت به مناسبات ستم جهانى (جنگ، تحريم و امپرياليسم)، بى تفاوت بود؟ ارادتمند

- سیاست خارجی همیشه ادامه سیاست داخلی است.اگر به اتحاد بین المللی بدرستی باید پرداخت، در صورتی می تواند این اتحاد راه خود را درست بیابد که به اتحادی درست بر پایه تحلیل طبقاتی در داخل رسیده شده باشد. شما چه رابطه ای بین گسترش روابط بین المللی و گسترش اتحاد با نیروهای داخلی در سیاستهای حزب چپ می بینید؟

- با درود؛ شما صحبت از همکاری ونزدیکی وتلاش برای احراب چپ می فرمایید ولی اخیرا اعلامیه جدایی سازمان فداییان خلق (اکثریت) را که از حزب چپ جدا و همکاری نمیکنند را دیدم ؛ نطر شما در این مورد چیست؟

- تا چه حد نبودن چپ در شبکه های اجتماعی را معیاری و میزانی معنا دار برای رابطه ی ارگانیک حزب و زحمت‌کشان میدانید ؟ در حالیکه راست جهانی با تولید و توزیع دستگاههای ارتباط جمعی و بخصوص شبکه های هوشمند بخشی از واقعیت راهبری خود را فعلیت بخشی کرده است.

- چرا چپ نقطه عزیمت خود را نوعی استدلال در تقابل با گفتمانهای راست گرا در قالب یک فلسفه ی سیاسی جهان شمول در اندیشه ی بالا دستی علمی خود بطور یک منظومه ی عقلانی انتزاعی و مضاف به امر انضمامی مورد وفاق ندارند . خواهش میکنم این سوال را تنها برای تامل بخوانید شاید اصل نبود یک چپ جهانی به نحو سیستماتیک فقط و فقط به خاطر این است که دارای یک آگاهی انتزاعی و منضم به آگاهی انظمامی وعلمی نیست . یعنی یک فلسفه ی سیاسی بهمراه یک دانش جهانی از واقعیت امپریالیسم تنها میتواند واقعیت چپ را چپ جهانی کند والا عمل در طراز کشوری و مرزی تنها به جهت محدود ماندن در مرزها دانش واقع گرایی که ماهیت سرمایه داری جهانی را نشان بدهد و آرمان و راهبرد و تاکتیک جهانی منطقه ای و ملی و محلی احزاب چپ را در یک سامانه و سیستم جهانی قرار بدهد و واقعیت پیدا کند نیست نوعی گسستگی در واقعیت چپها ی جهان یعنی نبودن بالغیت چپ در حالی که سرمایه داری جهانی یک واقعیت سیستمی بهم پیوسته است.

- اگر ممکن است لطفاً یک گزارش کوتاه هم از دیدار اخیرتان با پارلمان اروپا بدهید - آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

- خود عدم ائتلاف بین انواع احزاب چپ و جمهوری خواهان در خود یک کشور مثل ایران که از حیث تاریخی در ماقبل از جمهوریت باقی مانده باز نشان دهنده ی نوعی در خود فرو ماندگی تاریخی چپ و جمهوری خواهان نیست . تا چه حد تلاش اتحاد چپ را بطور مستمر در جهت ایجاد یک جبهه ی واحد را مهمترین وظیفه برای همه ی احزاب و سازمانهای چپ و جمهوری خواهان میدانید؟

- شما چه توضیحی به نیروهای بین المللی در رابطه با دوگانگی ماهیت ضد امپریالیستی حاکمیت ایران و همراهیش با سیاستهای نئولیبرالیستی که منجر به موضعگیریهای ضد مردمی در ایران می شود، ارائه می کنید؟

- با درود به جناب ابراهیم زاده میخواهم صادقانه به این سوال من پاسخ بدهید آیا خودتان به (منظور حزب چپ است)، به عنوان یکی از پیشگامان جنبش چپ از جایگاهی که بعد از ۴۲ سال در آن قرار دارید راضی هستید واقعا میتوانید به جرات ادعا کنید که دارید برای کارگران و زحمتکشان ایران تلاش میکنید؟

 

دیدگاه‌ها

ساسان

باسلام خدمت رفیق ابراهیم زاده .کاش دسته بندی چپ هارا بیشتربازمیکردید.وامیدوارم که درجلسه دیگرویاجایی دیگراین موضوع رویش مفصل صحبت شود.باورکنیدچپ ها همیشه روی نظرات جدیدومنطقی باروی خوش به استقبال میروند.منظورم جریانات نیست ولی نفوذ درذهن افراد بی تردید هست .زیراجواب سئوال چیزهایی است که عملا درگیرآن هستند.

ش., 14.11.2020 - 16:51 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.