رفتن به محتوای اصلی

اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حزب

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران بر این‌ است که گرچه میراث تاریخی مرتبط با ساختار جغرافیایی آذربایجان و ارمنستان و بغرنجی درآمیزی‌های آن‌ها، بگونه‌ای بوده که آبستن منازعات باشد، اما مقدر هم نبود و نیست که این منطقه بارها چنین دردناک در آتش نقار و نفاق ناسیونالیستی بسوزد. در جهان منافع متقابل، راه‌های کافی وجود دارند که بتوان ناسیونالیسم تنگ نظر جنگ طلب را مهار زد و مبنا را بر منافع مشترک مردمان گذاشت.
گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران
کشتار بیش از ۱۳۰ بلوچ در دو شهر زاهدان و خاش و مجروح و معلول شدن چند صد تن و نیز ده‌ها اعدامی طی یکسال گذشته، در عین فاجعه‌آمیز و دلخراش بودن، دو پدیده‌‌ی ارزشمند را هم در سپهر سیاسی کشور تثبیت کرد. از یکسو بلوچستان را به عنوان منطقه‌ای شدیداً تحت تبعیضات ملی و دینی و نیز از نظر اقتصادی فقرزده و رنجور از بیکاری و مشکلات اقلیمی، باز بیشتر به افکار عمومی در سراسر کشور شناساند و از سوی دیگر همبستگی مبارزاتی متقابل بلوچ‌ها و هم میهنان‌شان را جهش‌وار تعمیق برد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران بر این باور است که جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری و الگوی اسلامی خود نه تنها در اذهان مردم، بلکه در باور سران حکومت نیز شکست فاحشی خورده است. تصویب قوانین جدید و اعمال هیچ‌کدام از مجازات‌های جدید نیز، قادر نخواهد بود این درماندگی را لاپوشانی کند. جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که می خواهد «شیوه رفتار و پوشش» منحط خود را با گلوله و زندان تحمیل کند، اما در هر فرصتی که مردم به‌دست می آورند، علیه این فرهنگ قرون وسطائی قیام کرده و خواست و تمایل خود را اجرائی می‌کنند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
آموزش و پروش در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از پیش طبقاتی‌ شده‌است. بخش بزرگی از مردم در فقر مطلق به سر می‌برند و تامین مخارج تحصیل فرزندان خود را ندارند. فاصله‌ی بین فقر و ثروت ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته‌است. به همین میزان هم امکانات آموزش با توجه به سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی محدودتر، مدارس عمومی از هر نظر فقیرتر و مدارس ویژه و خصوصی برای درصد محدودی از صاحبان قدرت و مکنت افزایش بیشتر ‌یافته است. در حالی که برای بخش اعظم مردم، تحصیل کودکان بار سنگینی بر دوش خانواده‌ است، مدارس ویژه از رونق خاصی برخوردارند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران در نخستین سالگرد جنبش »زن، زندگی، آزادی« یاد جانباختگان را گرامی می‌دارد، به خانواده‌های داغدار آنان که همواره زیر فشار حکومت قرار داشته‌اند، درود می‌فرستد و پایداری مبارزینی را که در زندان های سراسر کشور ایستادگی می کنند ستوده و عزم فعالان این جنبش را ارج می گذارد. ما از اعتصابات، تجمع‌ها و اعتراضات در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی« پشتیبانی می‌کنیم و همگان را، در هر کجا که هستند و به هر شکلی که می توانند، به شرکت در آن‌ها دعوت می‌کنیم. قدرت جنبش «زن، زندگی، آزادی« در همبستگی و اتحاد پایدار نیروهای دخیل در آن است!
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران در سی و پنجمین سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی، بار دیگر یاد همه‌ی سروهای به خاک افتاده و آنانی را که جان عزیزشان را در راه آزادی و رهائی از استبداد جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی فدا کردند، گرامی می‌دارد، بر آرمان یاران خود در استقرار آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران پای فشرده و در برابر آنان و خانواده‌ها‌ی دردکشیده‌‌شان به احترام سر تعظیم فرود می‌آورد
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران با ابراز همدردی با خانواده‌ی جواد روحی و دیگر خانواده‌های داغدار قتل‌های سیاسی جمهوری اسلامی در زندان، از همه‌ی مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی، مجامع مدافع حقوق بشر و کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل، می‌خواهد که با ادامه‌ی کشتار در زندان‌ها مقابله کنند. جان زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی همواره در خطر است.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران با ابراز تاثر از این حادثه، به خانواده‌ها و یاران جانباختگان و مردم آذربایجان، تسلیت می‌گوید و خود را در غم و اندوه آنان شریک دانسته، یاد عزیز یاران از دست‌رفته در این فاجعه‌‌ی دردناک را، گرامی می‌دارد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران عامل اصلی افزایش قیمت نان و سایر مایحتاج عمومی مردم را رژیم فاسد جمهوری اسلامی، سیاست‌ها و عملکرد ویرانگر آن می‌داند. رژیم با افزودن بر قیمت‌ها سفره‌های مردم را خالی‌تر می‌کند تا با دزدی از معاش مردم هزینە‌های سرسام‌آور دستگاە سرکوب خود را تامین نماید. استخدام حجاب‌بان برای سرکوب زنان مبارز مخالف حجاب اجباری یک نمونە‌ی کوچک از این سیاست ارتجاعی و ضد مردمی است.
حزب چپ ایران
"میثاق حق زندگی" مبتنی بر مبنای نظری «حقِ داشتن حق» و به مثابه اهم حقوق شهروندی را جمعی از تشکل‌های سیاسی دمکراسی‌خواه امضا کرده و به مردم ایران پیشنهاد می‌کنند برای آن که یک میثاق پایه‌ای عمومی در دوره‌ی مبارزه با حکومت حق‌کُش ولایی، در جریان گذار و در دوره‌ی پس از آن باشد.
حسینعلی نیری در قتل هزاران زندانی سیاسی در ایران دست داشته و بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزانشان را در کشتار تابستان سال ۱۹۸۸ در ایران در این جنایت هولناک از دست داده‌اند، اکنون در آلمان و دیگر کشورهای اروپائی زندگی می‌کنند و دادخواه این جنایت بزرگ هستند. از شما در خواست می‌کنیم اقدامات لازم را برای بازداشت و محاکمه‌ی حسینعلی نیری، قاتل هزاران زندانی سیاسی و متهم به جنایت علیه بشریت به‌عمل آورید.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران از جنگی که حکومت علیه زنان به راه انداخته، اعلام انزجار می‌کند. زنان کشور ما با پشتیبانی مردان آزادیخواه همان‌گونه که تا به حال رژیم را در این میدان شکستِ مفتضحانه داده‌اند، بدون تردید این تهاجم را نیز به شکست می‌کشانند. اطمینان داریم زنان دلیر و حق طلب ایران با پایداری و ایستادگی بر حقوق و آزادی‌های خود در مبارزه‌ با تبعیض و استبداد، پیروز این میدان خواهند بود. مجازات‌های قرون وسطائی و تحقیرآمیز از شلاق و شکنجه و اعدام کارا‌تر نبوده و نیستند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران بهرە‌گیری رژیم از مزدوران شبە‌نظامی حشدالشعبی برای سرکوب جنبش دانشجوئی را مردود می‌داند. ما همراه با تشکل‌های دانشجوئی کە با ورود حشدالشعبی به دانشگاە‌ها تحت عنوان دانشجو مخالفت کردەاند، حمایت خود را از اقداماتی کە از سوی دانشجویان در این راستا به عمل می‌آید، اعلام می‌کنیم. ما هم‌چنین، عموم آزادیخواهان مدافع جنبش دانشجویی و جنبش «زن، زندگی آزادی» را، بە همراهی و حمایت عملی از اقدامات آزادیخواهانە‌ی دانشجویان در دانشگاه‌ها دعوت می‌کنیم!
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را جزئی از خاک ایران دانسته و آن را غیر قابل مذاکره می‌داند. در عین حال از مذاکرات دو جانبه و مستقل بر سر اختلاف در این مورد استقبال می‌کند. ما بر این باوریم که تبدیل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه، به موضوع بیانیه‌های مشترک با دولت‌های دیگر، کمکی به حل مشکل نمی‌کند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران از کارزار برای آزادی فوری و بی قید و شرط توماج صالحی و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کرده و تلاش رژیم برای خاموش کردن صدای توماج صالحی را محکوم می‌نماید. احکام اعدام علیه معترضان باید لغو شوند و زندانیان سیاسی آزاد گردند. ما نیروهای سیاسی و مدنی را به مبارزه‌ی مشترک علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت می‌کنیم.
حزب چپ ایران - حزب دموکرات کردستان ایران
همچنین هر دو حزب توافق داشتند که برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی نیروهای گسترده تری از جمهوری خواهان می بایست به میدان کشیده شوند. از اینرو گفتگو برای هماهنگی، همکاری و توافق با دیگر نحله های دموکراسی خواه را ضروری دانسته و تلاش در این جهت را بسیار مفید دانستند.
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران
ما همبستگی و پشتیبانی خود را با مبارزات و تلاش‌های انجمن دانشجویان عراقی اعلام و اقدام حکومت عراق برای ممنوعیت فعالیتت انجمن دانشجویان عراق را محکوم میکنیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران برخورد نظامی در بین نیروهای سیاسی را غیر قابل توجیه و محکوم می‌داند، همدردی خود را با خانواده‌ی سامان ابراهیمی و هیوا صادقی، ابراز می‌دارد و آرزوی بهبودی برای مجروحين این حادثه‌ی شوم را دارد. ما از مسئولان هر دو نیرو انتظار داریم که در اسرع وقت این اقدام را محکوم اعلام کرده، تدابير لازم برای جلوگیری از برخورد نظامی را اتخاذ نمايند و متعهد شوند که ديگر به کاربرد سلاح عليه همرزمان خود متوسل نخواهند شد. ما آمادگی خود را برای هر کمکی در این جهت اعلام می‌کنیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران، حمله به کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی و ممنوعیت برگزاری تجمع این سازمان در پاریس را محکوم می کند و نقض حقوق و آزادی‌های آن‌ها در چهارچوب قوانین و اصول حاکم در جوامع غربی می‌داند. حمله‌ی شبانه به محل استقرار مجاهدین خلق و استفاده از گاز اشک آور عليه آن‌ها که طبق قوانین بین المللی پناهنده محسوب می‌شوند، نقض كنوانسیون‌ها و معاهدەهای مصوب سازمان ملل و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و انسانی آنان است. ما خواهان دخالت سازمان ملل، برای قطع این نوع حملات و اعاده‌ی حقوق و تامین امنیت ساکنان کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
"همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" ياد ۱۰ زن و ۶ مرد بهائی را همراه با هم وطنان یهائی در چهلمين سالگرد اعدام آن ها گرامی می دارد، جنايت حکومت را محکوم می کند و اميدوار است با برچيده شدن بساط حکومت اسلامی، هم وطنان بهائی در کمال آرامش و در آزادی در کنار ساير هم وطنان زندگی کنند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران با انزجار از سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی، از مبارزات دانشجویان دانشگاه هنر در دفاع از دستاوردهای جنبش زن، زندگی، آزادی، همراه و همگام با اعلام همبستگی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور حمایت می‌کند. از همه‌ی نیروهای آزادیخواه و مبارز دعوت می‌کند که از مبارزات دانشجویان برای عقب راندن حکومت از صحن دانشگاه‌ها و بازگشت امنیت و آزادی به کلاس‌های درس و دانشگاه پشتیبانی نمایند. هدف جمهوری اسلامی درهم‌شکستن جنبش انقلابی مردم و درهم‌شکستن جنبش دانشجوئی به عنوان یکی از نقاط اتکاء جنبش زن، زندگی، آزادی است. هدفی که باید با خود جمهوری اسلامی به گور سپرده‌شود.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
«همگامی برای جمهوری‌سکولار دمکرات در ایران» تشدید فشارها بر جنبش دانشجویی و تداوم نقض نهادینه آزادی‌های آکادمیک را محکوم کرده و با تاکید بر برخورداری بدون محدودیت از حق تحصیل به عنوان رکنی از حقوق بشر، از استقلال و سنت روشنگری دانشگاه به عنوان کانون اصلی آزادی‌خواهی مخالفت با تبعیض و استبدادستیزی حمایت می‌کند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در قبال رهائی گروگان‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. این اقدام، جمهوری اسلامی را در سازماندهی ترور در خاک اروپا جری‌تر ساخته، دست رژیم حاکم بر ایران را در اقدامات علیه اپوزیسیون ایرانی در اتحادیه‌ی اروپا بازتر می‌کند و گروگانگیری شهروندان اروپائی برای آزادی تروریست‌های رژیم را به امری عادی تبدیل کرده و امنیت ایرانیان در کل اروپا را به مخاطره می‌اندازد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با اعلام انزجار از ادامه‌ی کشتار فرزندان مردم در زندان‌های رژیم، با تاسف و تاثر فراوان از این جنایت و با تسلیت به خانواده‌های سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی، بر این باور است که تنها راه جلوگیری از اعدام‌ها برآمد متحد و قدرتمند مردم در برابر حکومت و وادار کردن آن به عقب نشینی و توقف این جنایات است. این کار زمانی ممکن خواهد شد که مخالفان حکومت دست در دست هم، در عین حفظ تفاوت‌های خود در دیگر زمینه‌ها، با اتحاد عمل علیه حکومت مرگ و اعدام، راه شکل‌گیری یک جنبش میلیونی در برابر این رژیم را هموار سازند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است اعدام نه راه، بلکه چاهی است که در برابر حکومت دهان گشوده و مجموعه‌ی این سیستم مستبد و آدمکش را خواهد بلعید. ما از جریانات سیاسی و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که با ایجاد کمپینی مشترک علیه اعدام، جمهوری اسلامی را به تمکین در برابر مردم وادارند. این حکومت دیر یا زود رفتنی است، اما هر چه پرونده‌ی جنایتش قطورتر شود با مجازات‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، از اعتراض‌ها و خواست‌های بە‌حق معلمان قاطعانە دفاع می کند. ما پایمال سازی حقوق و نادیدە گرفتن مطالبات معلمان، سرکوب اعتراضات آن‌ها، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های معلمان را محکوم می‌کنیم و حمایت خود از تجمع اعتراضی سه‌شنبه ١٩ اردیبهشت ماه معلمان را اعلام کرده، و از نيروهای آزاديخواه می‌خواهیم کە از این حرکت اعتراضی و خواست‌های معلمان حمایت کنند و مبارزه برای آزادی معلمان زندانی را تشدید نمایند.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
مسئولان جمهوری اسلامی اعدام و کشتار را تنها راه حل مشکلاتشان میدانند. حاکمیت که ناتوانی اش در اداره کشور جامعه را هر روز با بحرانهای جدیدی روبرو ساخته، امکان یک زندگی عادی را از اکثریت مردم گرفته و زندگی را بر آنها تلخ کرده است، خود را با جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراضات سراسری و همبسته مردم روبرو می بیند. اما بجای تن دادن به خواست اکثریت مردم، هر روز دست به جنایات جدیدی میزند. کشتار و نابینا کردن، مسموم کردن دانش آموزان دختر، به مسلسل بستن مردم بلوچستان و افزایش شمار اعدامها تنها بخشی از این جنایات هولناک اند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن انزجار از اعدام‌ها در سراسر کشور و به ویژه اعدام‌های انتقام‌جویانه‌ی هم‌وطنان بلوچ بر این باور است که این سرکوب‌ها اگر نتیجه بخش بود، دیکتاتورهای سرنگون شده با این وسیله نجات می‌یافتند. جامعه ایران با وجود زنان دلیری چون نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی، با داشتن نهادهائی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مبارزه‌ی خود تداوم خواهد بخشید و تا برچیدن بساط این حکومت آدم‌کش از پای نخواهد نشست.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
در جمهوری اسلامی حقوق صنفی و دموکراتيک کارگران و امکان تشکليابی مستقل از آنها سلب شده است. قانون کار که در سال ۱۳۶۹بعد از کشمکش‌ها و جرح و تعدیل‌های بسیار به تصویب رسید، با خارج کردن شموليت قانون کار از واحدهای توليدی ۱۰ کارگر و کمتر و با صدور بخشنامه‌های مختلف و قانونيت بخشيدن به قراردادهای موقت و سفيد امضای کار، جنبه حمايتی از حقوق کارگران از قانون کار گرفته شده است.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتراضات و اعتصابات بزرگ کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت، پتروشیمی و تعدادی از معادن و واحدهای تولیدی که با خواست افزایش دستمزد و پارەای مطالبات رفاهی دیگر در جریان است پشتبانی می کند. ما از مبارزه علیه اقدامات سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی، به ویژه مبارزه علیه تهاجم شیمیائی به مدارس و دستگیری‌های گسترده‌ی فعالان مدنی و سیاسی حمایت می‌کنیم و در عین حال، کارگران را بە اتحاد و همبستگی، تشکل‌یابی و برقراری پیوند با جنبش زن، زندگی، آزادی، برای برکناری جمهوری اسلامی کە مانع اصلی پیشرفت و رفاە مردم است، فرا می‌خوانیم.
حزب چپ ایران - فرانسه
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مناسبت فرار رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر از هم میهنان عزیز تقاضا می کند که از اعتراضات و اعتصابات بزرگ کارگران و کارکنان شرکت های پیمانکاری در صنعت نفت، پتروشیمی و تعدادی از معادن و واحدهای تولید فولاد با خواست افزایش دستمزد، و پارەای مطالبات رفاهی دیگر در جریان است پشتیبانی کرده و صدای دادخواهی آنان و جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را علیه جمهوری اسلامی که مانع اعمال اراده آزاد مردم و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک جامعه است، پر طنین کنند
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
"همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" بار دیگر بر ضرورت افزایش فعالیت‌ها برای توقف جنایت هولناکی که زندگی اکنون و آینده دختران میهن‌مان را به خطر انداخته، تاکید می‌کند و از درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران مبنی بر "تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش‌آموزان" و از اقدامات خودجوش و خلاقانه خانواده‌های دانش‌اموزان در مراقبت از سلامت دانش‌آموزان در مدارس دخترانه حمايت می​کند.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ما به این وسیله مراتب انزجار عمیق خود را از روند رسیدگی به پرونده ها، احکام غیر عادلانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه صاحبان ادیان و مذاهب متفاوت از "مذهب و دین رسمی" و قرائت حکومتی از آن ابراز می‌داریم و آپارتاید مذهبیِ در جمهوری اسلامی علیه دگر مذهب‌ها و خداناباوران را بشدت محکوم می‌کند. ما از همه هموطنان می‌خواهیم که با حمایت از حقوق همه شهروندان ایران، در ارتقاء انسانیت و همبستگی ملی، علیه تحجر دینی و تبعیض بکوشند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همبستگی خود را با اعتصابیون اعلام کرده و از مطالبات بە حق آن‌ها حمایت می‌کند؛ تداوم و گسترش اعتصاب و حفظ اتحاد، همبستگی کارگران و ایجاد کمیتە‌ی هماهنگی برای هدایت اعتصابات را از شروط پیروزی کارگران می‌داند. تشکیل کمیتە‌های اعتصاب در هر کارخانە می‌تواند هماهنگی بین اعتصابیون را تقویت کند. همبستگی کارگران و پشنتیبانی جمعی از خواست‌های اعتصاب‌کنندگان امکان پیروزی کارگران اعتصابی در مبارزه برای زندگی بهتر را افزایش می‌دهد.
دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) یاد این شخصیت مبارز و پژوهشگر دانشگاهی را گرامی می‌دارد و از دست رفتن این انسان شریف را به دانشگاهیان، نویسندگان و همه‌ی آزادیخواهان، به خانواده‌ی او و دو فرزندش میشا و روشنک تسلیت می‌گوید و به دو یار دیرینه‌اش شیدا نبوی و شهرام قنبری، که طی سال‌های تبعید تا واپسین لحظات زندگی، همواره در کنار او بودند، درود می فرستد.