رفتن به محتوای اصلی

سمینار «چپ از نگاه امروز»

سمینار «چپ از نگاه امروز»

     اتاق فکر چپ سبز برگزار می‌کند:

       سمینار "چپ از نگاه امروز" با سخنرانی

       محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه سیاسی

       علیرضا بهتویی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سودرتورن سوئد 

       زمان برگزاری: شنبه، ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲، ۹ دسامبر ۲۰۲۳

       ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران و ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

      محل برگزاری: 

https://us02web.zoom.us/j/84087456374?pwd=VWFPQ0R6VENocG5yaEhXUzRa          TGlzUT09

      پخش همزمان در کانال یوتیوب GreenLeft:

  http://www.youtube.com/@GreenleftThinkTank      

      آدرس تماس:

 Greenleft2023@gmail.com      

دیدگاه‌ها

حمید

باسلام ازیوتیوب دیدم اما کاش در زوم زنده میدیدم ولی نشد؛ اما ساعت نه ونیم شب به وقت ایران دیر است؛ مثلا اگرسخنرانان، سخنرانیشان راقبلا بفرستند حتا ازساعت هشت به وقت ایران میتوان شروع کردومیانه اظهارنظرها ودر آخر پرسش وپاسخ اینگونه سخنرانان کافی است. از ساعت نه آنلاین شوند و تا ده برنامه خاتمه پیدا میکند و برای سئوالات کسانی که برنامه را بعدمی بینند در همین صفحه خودش در دیدگاه سئوالات رامطرح کنند و سخنرانان مثلا بعداز دو روز به سئوالات خودشان درهمین صفحه جواب دهند. حیف برنامه ای که هم مسائل روز است و هم محتوای زیادی داردسریع درعرض دوساعت جمع شودمثلا اگرراجع به چپ ایران باشد. گمان میکنم مدتها سئوال وجواب پیش آید و درپایان خسته نباشید.

د., 11.12.2023 - 16:10 پیوند ثابت
سعید

باتوجه به اینکه حزب چپ تلوزیون ماهواره ای نداردکه اگرمیداشت دراین زمینه دستش بسیاربازمی بوداما همین اتاق زوم ودعوت ازمتفکرین کارگشا میباشد.به قطع یقین میگویم نوددرصدازچپ های منفردعقایدشان به حزب چپ بسیارنزدیک است باتفاوت های جزیی .صحبت این است که دامنه تفکرحزب چپ بایددراختیارعموم قرارگیرد.هم برای حزب وهم برای منفردین وجریانات چپ.

جمعه, 01.12.2023 - 14:46 پیوند ثابت
سعید

خوب این نشست رازوتربایدحزب چپ می گذاشت.مباحثی ماننداین ویا تاثیرفرهنگ برجامعه یاایران وابسته است یا خیرواگرهست تاکجا،آیا جامعه ایران توانسته ازتسلط دین رهایی یابد،چرادرچپ ایران این همه جریانات مختلف هست درمقایسه با مثلا چپ آلمان ویاسوئدچه مشابهت ها وچه اختلافاتی دارد،چه زمینه های مادی وجودداردکه سلطنت هنوزامیدبسته است.آیاتئوری توطئه صحت دارد.تضادجمهوری خواهان وحزب دموکرات آمریکا درکجاست،دلیل ثبات نسبی به لحاظ سیاست درکشورآمریکاچیست،آیا سیاست رامیتوان تطبیق داد،تحلیل گران چپ ایران چقدربا مقالات دانشگاهی فاصله دارندواصلا لزومی داردخودرابه آن نزدیک کنند،آیا مارکس بدون اشتباه بود،آیا هنوزفلسفه میتواندموثرباشد،به لحاظ برداشت اجتماعی چپ ایران چقدربرچپ کشورهای غربی منطبق است آیا مشابهت داردواصلا بایدمشابهت باشد.

جمعه, 01.12.2023 - 14:36 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید