رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه‌ها و فراخوان‌ها

تصویر بالای صفحه
صدای دادخواهان – استرداد حمید نوری به حکومت اسلامی 
در شبکه های احتماعی حزب چپ ایران را دنبال کنید
مقاومت زنان کردستان (۲)
با اتحاد و همبستگی اول ماه مه ۲۰۲۴ را با هم جشن می‌گیریم
برگزاری نشستی در کلاب هاوس اتاق اتحاد چپ به مناسبت روز جهانی کارگر
فراخوان!صدای اعتراضات مردم ایران را علیه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی پر طنین کنیم!
تجمع در مقابل وزارت امور خارجه اتریش
تظاهرات در تورنتو یکشنبه ۲۸آوریل
جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان در ایران
نقش رهبری زنان در کاهش خشونت قسمت آخر ۸ (گفتگو و مذاکره )
کنفرانس جمهوری خواهی
پیام نوروزی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
 نقش رهبری زنان در کاهش خشونت قسمت هفتم  (حل اختلاف)
انتخابات، نتایج و پیامدهای آن  
برنامه آموزشی هفتګی در اینستاګرام زنان : نقش رهبری زنان در کاهش خشونت قسمت ششم (ساخت تیم )
دعوت به تظاهرات علیه سرکوب و اعدام دوم مارس در کلن
خشونت های جنسی – جنسیتی بر زنان
برنامه آموزشی هفتګی در اینستاګرام ګروه کار زنان - بخش 3
ایران و رویای آزادی
اتحاد برای لغو قتل حکومتی اعدام
فراخوان مشترک سه حزب سیاسی ایرانی در کانادا در اعتراض به قتل حکومتی چهار زندانی سیاسی کرد
سمینار دوم «چپ از نگاه امروز»
بررسی حجاب در ایران
گردهمایی علیه نیروهای راست افراطی در شهر کلن، کشور آلمان در روز یکشنبه
بررسی کار خانګی در ایران
زنان در اقتصاد ایران-خشونت علیه زنان-قسمت ۵
زنان در اقتصاد ایران، ۴ محیط کار
به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر
زندانی های سیاسی در دو رژیم شاه و شیخ
سمینار «چپ از نگاه امروز»