رفتن به محتوای اصلی

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران

زنان ايران!

کنگرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ کە با هدف تشکیل یک تشکل واحد چپ برگزار گردیدە بە شما درود می فرستد و همبستگی و حمایت کنگرە از حقوق و مطالبات به حق شما را اعلام میدارد.

کنگرە ما در شرایطی برگزار می شود کە جمعی از شما با اقدام جسورانهتان بر علیه حجاب اجباری، توجه جهانیان را به سوی خود جلب کرده و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ مبارزات حقطلبانه کشورمان افزودهايد. اما عليرغم مبارزاتتان، شما همچنان تحت تبعیض غیرانسانی قرار داشته و حقوق تان در همه زمینهها چه زندگی شخصی و چه زندگی اجتماعی به شکل بیسابقهای نقض میشود. شما نه تنها مجبور به تحمل حجاب اجباری هستید، بلکه در نظام مردسالار جمهوری اسلامی به عنوان شهروند درجه دوم به حساب می آیيد. ایران امسال با قرار گرفتن در قعر جدول نابرابریهای جنسیتی، اوج پسرفت حقوق زنان در طول چهل سال حیات جمهوری اسلامی و حکومت مذهبی را به نمایش گذاشت. در جمهوری اسلامی برخلاف بیشتر کشورهای مسلمان، شما نه تنها مجبور به تحمل حجاب اجباری هستيد، بلکه از همان اوان انقلاب از صحنه اقتصادی و اجتماعی حذف شده و بیحقوقی نسبت به شما به امری مسلم و جاری تبدیل شده است. بيشترين شما نه فقط در حوزه خصوصی تحت قیمومیت همسر، پدر و برادر خود هستند، بلکه در سطح جامعه نیز از برابرحقوقی محروم بوده و همچنان اجازه ورود به بعضی از مشاغل را نداريد.

حکومت ايران و قانونگذاران آن با توسل به شرع و سنت، امکان مشارکت زنان در حوزههای سیاسی را حتی از بسياری از کشورهای همسایه تنگ تر کرده و دست خود را برای تصویب و اجرای قوانین زن‌ستيز هرچه بیشتر گشوده اند. هم چنان زنان به لحاظ قانونی در موقعيت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعيض جنسيتی، خشونت های جنسی در خانواده، محيط کار و جامعه و قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی رنج می برند. علیرغم اینکه شما زنان و دختران ایران در طول دهههای اخیر گوی سبقت را از مردان در بسیاری از رشتههای آموزشی دانشگاهی ربودهايد، اما سهم تان از مشاغل درخور بخصوص در سطح مدیریت بسیار پایینتر از مردان است. هنوز در بسیاری از مشاغل، دستمزد شما زنان از همتايان مردتان پایینتر است. عدم وجود امکانات لازم برای مادران شاغل از جمله شیرخوارگاه و مهدکودک برای فرزندانشان، زندگی آنان را با مشکلات هرچه بیشتری روبرو میسازد، زنان کارگر و زحمتکش را که فاقد هر اندوخته ای اند به ادامه شغل خود تحت هر شرايطی مجبور می کند و بخشی از آنان را که شغل آزاد داشته و امکانات خصوصی برای نگهداری از فرزندانشان را ندارند، به دست شستن از شغل خود و پیوستن به خیل بیکاران، بدون دریافت هرگونه بیمه بیکاری وامی دارد.

«دختران خیابان انقلاب»!

اقدام شما امسال نقطه عطفی در مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و برای برابرحقوقی و رفع تبعیض جنسيتی بود. ما پشتیبان این حرکت شما بوده و همچون اکثریت جامعه، خواهان آزادی در انتخاب نوع پوشش هستیم. کنگرە ما بازداشت «دختران خیابان انقلاب» و زندانی کردن آنها را محکوم و با آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ بازداشت زنان و فعالین مدافع حقوق زنان است.

 

زنان مبارز!

شما هرگز در مقابل نابرابریها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائیترین حقوق خود هزینههای سنگینی را متحمل شدهاید. شما امسال نیز در روز زن بار دیگر خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد برابر با مردان، فراهم آوردن زمینههای لازم برای ایجاد اشتغال، راهیابی به فضاهای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد حمایت کرده و با اميد به تلاش هايتان برای گسترش سازمانيابی و سازماندهی زنان می نگريم، اطمينان داريم که نتيجه اين تلاش، ارتقای توان مبارزاتی شما برای دستیابی به خواستههای بحقتان خواهد بود.

کنگرە ما تلاش دارد با وحدت صفوف نیروهای چپ به عنوان مدافع راسخ برابریطلبی زنان و جامعهای عاری از تبعیض، با ایجاد تسهیلات برای مشارکت سیاسی هرچه بیشتر زنان و فشردە تر کردن صفوف زنان و مردان در مبارزه عليه ديکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت، گامی موثر در جهت تقويت جنبش زنان و سازمانیابی آنان در ایران بردارد. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط زنان زندانی سیاسی هستيم و از مبارزات به حق شما حمايت کرده، خواهان بهرسميت شناخته شدن تشکلهای مستقل زنان و روز زن هستیم.

 

کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ فروردين ۲۰۱۸

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید