رفتن به محتوای اصلی

جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده

جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده

نویسندگان: رزا روزبهان، مهدی ابراهیم زاده، فرید اشکان، علی پورنقوی و احمد هاشمی (نویسنده مسئول)

فهرست مطالب

1.    سخن آغازین       3

1.1  گروه مطالعات راهبردی    3

1.2  طرح مطالعاتی جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده 3

1.3  رهیافت نظری     3

2.    جنبش اجتماعی و گونه شناسی جنبش مهسا   4

2.1  بحث گونه شناسی جنبش در گروه مطالعاتی ما 5

3.    تجزیه و تحلیل لایه های چهارگانۀ جنبش "زن، زندگی، آزادی" 8

3.1  رخداد و وقایع آغازین ظهور جنبش ژینا        8

3.2  زمینه های ساختاری جنبش ژینا       9

3.3  زمینه های گفتمانی جنبش ژینا         9

3.4  زمینه های اسطوره ای جنبش ژینا    10

4.    جنبش مهسا و جامعه سیاسی و مدنی در ایران            11

4.1  جامعه سیاسی در ایران      11

4.2  اصلاح طلبان وجنبش مهسا 11

4.3  اپوزیسیون رقیب وجنبش مهسا        11

4.3  جامعه مدنی و جنبش مهسا  12

4.4  دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور و جنبش مهسا     12

4.5  دیاسپورای سیاسی و جنبش مهسا      13

5     جنبش "زن، زندگی، آزادی" و وضعیت گذار در جامعه ایران     15

5.1  بحران هژمونی درحکومت جمهوری اسلامی  15

5.2  بحران هژمونی در اپوزیسیون و جامعه مدنی در ایران  15

6     سناریوهای گذارهژمونیک و گذار دموکراتیک 17

6.1  مفروضات بنیادین سناریوهای احتمالی و آتی   17

6.2  سناریوهای گذار دموکراتیک در ایران          18

جنبش "زن، زندگی، آزادی" و چشم اندازهای آینده

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید