رفتن به محتوای اصلی

خامنەای پیشاپیش نتیجە انتصابات را روشن کرد!

خامنەای پیشاپیش نتیجە انتصابات را روشن کرد!

علی خامنەای روز گذشتە در سخنرانی تازەاش کە به‌مناسبت عید قدیر خم انجام داد، باگفتن :"تصور برخی سیاسیون کشور مبنی بر ناگزیر بودن از آویزان شدن به این قدرت یا آن قدرت دنیا برای پیشرفت و توهم این‌که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد وکسانی که چشمشان به خارج از مرزها است، قادر به دیدن و شناختن ظرفیت‌های مهم درونی و طبعا قادر به برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌ها نیستند واکنش نشان داد. قبل از آن حسین شریعتمداری نمایندە خامنەای نیز در مقالاتی جداگانە کە بە بهانە ضرورت کنار رفتن کاندیداهای اصولگرا بە نفع یک کاندیدا از این طیف منتشر کرد، بە سیاق همیشگی‌اش کاندیدا شدن پزشکیان را فتنە‌ی اصلاح طلبان خواند و به‌نحوی خواهان تدارک برای جلوگیری از پیروزی او شد. متعاقب این دو واکنش محمد خاتمی نیز با انتشار پیامی با حمایت از مسعود پزشکیان از شرکت خود در انتخابات فرمایشی بە امید گشودە شدن" روزنەای" سخن گفت.

گفتە می شود اشارە یا در واقع تهدید علی خامنەای متوجە بخشی از صحبت های پژشکیان و ظریف حول ضرورت تغییر در سیاست خارجی بە منظور رفع تحریم ها بودە‌است کە در ادامە‌ی مقالات حسن شریعتمداری کارگزار و سخنگوی غیر رسمی خامنەای در روزنامە کیهان مطرح شدە است.

با این حساب بە نظر می رسد خامنەای با سخنان خود سە روز ماندە بە انتخابات فرمایشی تکلیف پزشکیان را روشن و خیال شریعتمداری و کاندیدای اصلی مد نظر خودش را راحت و روزنە‌ای را کە خاتمی و اصلاح طلبان در انتظارش بودند کور کردە باشد.

در واقع بر خلاف تبلیغاتی کە اصلاح طلبان و همراهان آنان مبنی بر این‌کە تائید صلاحیت پزشکیان تحت فشار آنان بە شورای نگهبان تحمیل شدە و گویا قرار است معجزەای رخ دادە و راس هرم قدرت راە بازگشت آنان بە قدرت را فراهم کند، از اول هم نە بنا بودە نام پزشکیان از صندوق بیرون بیاید و نە روزنەای گشودە شود. اگر انتخابات آزاد بود البتە این امکان قابل تصور بود، ولی در آن صورت هم برندە‌ی انتخابات هر کس می‌توانست باشد بە غیر از پزشکیان یا هر اصلاح طلب دیگری! در شرایط فعلی اما ابلهانە است اگر کسی تصور کند خامنەای پنج کاندیدای وابستە بە خود را بە پای کاندیدای اصلاح طلبان ولو این‌کە رای بیشتری آوردە باشد، قربانی نماید. خامنەای با این ترفند در واقع ضربە‌ی کاری دیگری بر آن تفکری کە هم‌چنان بە رغم آزمون‌های متعدد شکست خوردە، حکومت را اصلاح‌پذیر می داند و براندازی را مطلوب نمی داند وارد کرد و اگر توهمی نسبت بە تغییر رویکرد حکومت در اثر تبلیغات اصلاح طلبان در میان عدەای به‌وجود آمدە‌بود، آن‌را بە باد فنا داد و معلوم شد کە معجزە رهایی از شر رژیم فقاهتی را فقط جنبش انقلابی رقم خواهد زد.

دیدگاه‌ها

سعید سعادت

واقعا آدم تعجب میکند از این گونه تحلیلها اولا اگر بنا به اعتقاد این دوستان انتخابات مهندسی شده باشد پس چه دلیلی دارد که خامنه ای نگران باشد پزشکیان به قدرت برسد ؟ شما که همه نامزدها را کسانی میدانید که همه سر سپرده ولایت و اجرا کننده منویات رهبری هستند ، پس چه تفاوتی دارد که خامنه ای از این بترسد که پزشکیان بر سر کار بیاید ؟ مگر شما نمی گویید رئیس جمهور یک کارگزار است و بس دوم ، بارها در مقاطع انتخابات ها خامته ای و طرفدارانش به حساب اینکه میتوانند بر رای مردم تاثیر بگذارند و نامزد مورد تایید خود را پیروز کنند از این حرفها زده اند مگر در سال ۷۶ و ۹۲ و ۹۶ هم از این حرفها نزدند ولی نتیجه خلاف آن چیزی شد که آنها توقع داشتند سوم از رفیق صادق میخواهم که اگر نتیجه انتخابات خلاف نظر ایشان شد و برخلاف انتظار ایشان که فکر نیکند پزشکیان انتخاب نخواهد شد ، او اتتخاب شود بیاید با کمال صداقت همجون اسم خود بگوید اشتباه کرده است و عذر بخواهد رفقا با اینگونه حرفها که خالی از تحلیل واقعی است نمی توانید مردم رل ترغیب به تحریم انتخابات کنید باید قدری روی تحلیلها و حرفهایتان فکر کنید
چ., 26.06.2024 - 16:50 پیوند ثابت
سعید سعادت

واقعا اینگونه تحلیلها که هیچ نشانی از واقعیت ندارد جز اینکه به اتحراف اذهان بیانجامد کار دیگری نمی کند ، اینکه خامنه ای آن حرفها را زده است نوعی کانالیزه کردن رای دادن است و اینکه فکر میکند مردم ایران از گفته هایش تبعیت میکنند ، من از صادق عزیز میپرسم اگر برخلاف نظر وی پزشکیان از صندوق بیرن آمد حاضر است در این صفحه به غلط بودن نظر و پیشگویی اش اعتراف کند ، رفقای عزیز با اینگونه استدلالات نمی توان مردم را به تحریم انتخابات وادار کرد بهتر است روی موارد دیگری تکیه کنید ؟ اگر انتظار دارید مردم دنبال شما و اپوزیسیون راه بیفتند این روشش نیست ،
چ., 26.06.2024 - 15:16 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید