رفتن به محتوای اصلی

نیم‌نگاه

تصویر بالای صفحه
راە کار مقابلە با گروگان گیران تسلیم نیست، فشار است
این دیگر فریبکاری و حمایت از جنایات رژیم است!
معمای جانشینی
بدون شرح
اجلاسی نه برای صلح!
بوی کباب و وسوسە بازگشت راندە شدگان بە قدرت
کسی برای مرگ جلاد ناراحت نیست!
چنین نیست و مباد!
حماسە را مردم با تحریم بیشتر خلق خواهند کرد!
موج نوین جنبش دانشجوئی
انگشتر برای کارگر، هدایای هزار میلیاردی برای صدوقی ها
رژیم از جنازە جانباختگان هم وحشت دارد!
در ایران کسی برای جنگ جشن نمیگیرد!
فرمان تشدید سرکوب خامنەای محکوم بە شکست است
در حاشیه حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق
آغاز رنسانس فرهنگی- سیاسی در مراسم های نوروزی امسال
روند جديد در سياست امريكا
دستمزد امسال نیز ٥٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد!
ملک هزار میلیاردی پاداش حمایت امام جمعە تهران از رژیم تبهکار!
پیام معنی دار درگیری مادر قمی با یک روحانی
مخاطبان مقدم: نیروهای سیاسی فلسطین
پیروزی بزرگ برای مردم، شکست و انشقاق برای رژیم!
منطق نتانیاهوئی
این «صدای ملت» نیست، صدای حکومت است!
آودیوکا: جنگ تا آخرین اکرایینی!
چرخش نسبی آمریکا
تشدید بحران مسکن ٤٥ سال بعد از وعدە خانە دار کردن مردم
«منطق» بایدن!
دستمزدهای پایین باعث دوبرابر شدن ثروت ثروتمند ترین ها در جهان
از کارزار" نە بە اعدام" حمایت و بە آن بپیوندیم