رفتن به محتوای اصلی

دلایل فراخوان ث ژ ت برای دادن رای به برنامه «جبهه نوین مردمی»

دلایل فراخوان ث ژ ت برای دادن رای به برنامه «جبهه نوین مردمی»

شهرمونتروی،۲۰ ژوئن ۲۰۲۴

مستقل آری، بیطرف نه 
ث ژ ت در طول تاریخ ۱۳۰ ساله خود همواره در یک موضع ثابت قدم بوده است: مستقل بودن از سازمان های سیاسی به معنای غیرسیاسی یا بی طرفی نیست. در زمینه مناظرات سیاسی و در دورههای انتخاباتی، ث ژ ت همواره از زاویه منافع زنان و مردان کارگر و زحمتکشان موضعگیری غیرجناحی اتخاذ کرده است. بر خلاف آنچه رسانه ها و برخی سیاستمداران اعلام می کنند، این موضعگیری کمیته ملی کنفدرال چندان بی سابقه نیست. هرگاه که جمهوریت و دموکراسی از جانب راست افراطی در معرض تهدید قرارگرفته اند، ث ژ ت همواره به مسولیت خود وفادار مانده است. انتخابات سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نمونه های ویژه این پایبندی بشمار میایند. در سالهای ۱۹۳۶، ۱۹۴۵، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۱ که کسب دستاوردهای اجتماعی ممکن شد، ث ژ ت همواره و بوضوح از همان دور اول در جناح چپ قرار گرفت و حتی در انتخابات پارلمانی ۱۹۴۴ نامزدهای خود را نیز معرفی کرد و در دولت وزرایی چون آمبرواز  کروزآ و مارسل پول که برنامه «شورای ملی مقاومت» را به اجرا در آوردند داشت.

حساسیت لحظه به اقدامات عاجل قوی نیاز داد

آنچه که کمیته ملی کنفدرال را وا داشت تا چنین تصمیم مهمی را وسیعا اتخاذ کند (ارای کامل با ۷ عدم شرکت و ۱ رای مخالف) آگاهی از وخیم بودن اوضاع بود. برای اولین بار در تاریخ کشور، راست افراطی قادر است تا به مسند قدرت به نشیند. برای جلوگیری از وقوع این فاجعه برای دموکراسی، نه گفتن دیگرکافی نیست و برای دنیای کار ما نیاز به گزینه های دیگر متحد کننده داریم. بهمین لحاظ و برای برپایی یک جبهه مردمی در جهت اتحاد نیروهای چب حول یک برنامه برای گسست از مکرونیزم و فاشیزم، ث‌ ژ‌ت درروز ۱۰ ژوئن اقدام به انتشار فراخوانی کرد. فراخوان بین‌ اتحادیه ها (سندیکاها) نیز بلزوم پاسخگویی به آرمانهای کارگران و زحمتکشان زن و مرد ۱۰ پیشنهاد را ارائه کرد.

برنامه « جبهه مردمی جدید » این ۱۰ خواسته را دربرمی گیرد و با پذیرش پیشنهادات متعدد ث ژ ت (افزایش شاخص دستمزدها متناسب با افزایش تورم، ۳۲ ساعت کار در هفته، ایجاد مرکز عمومی دارویی و مرکز بانکی، بازنشستگی در۶۰ سالگی و غیره) از انهم فراتر میرود. در این راستا، ث ‌ژ ت موضع خود را بر اساس تحلیل برنامه ایی قرار داد و از این زاویه برنامه « جبهه نوین مردمی » که پاسخ بهتری بخواستهای کارگران میدهد و بیشترین امکان را برای بسیج فراهم می سازد را برگزید. «جبهه نوین مردمی» یک ائتلاف گسترده است که تقریباً تمام نیروهای چپ از حزب نوین ضد سرمایه داری گرفته تا فرانسوا اولاند را گرد هم می آورد و به همین لحاظ ث ژ ت را دریک موقعیت بیطرفی از جناحها قرار میدهد.

ما در یک لحظه‌ شتاب تاریخی قرار داریم که میدان را برای رخداد بدترین و یا بهترین احتمالات و ریسک به زیرپاگذاشن بی‌سابقه دموکراسی مان وهمچنین امکان تجدید دوباره کسب دستاوردهای اجتماعی باز میکند. ث ژ ت در این شرایط نمی تواند تنها تماشاگر باقی بماند و باید با تمام قوا به نبرد با سرمایه که به هرترفندی دست میزند تا راه را بر روی « جبهه نوین مردمی »  ببندد برود! ما تصمیم گرفتیم که  با این فراخوان پیامی پر صلابت را اعلام کنیم. در شرایط فعلی نمی توان رای سفید یا ممتنع داد‍!

ث ژ ت چک سفید برای کسی صادر نمی کند و در نقش خود بعنوان یک اتحادیه باقی میماند 
برنامه « جبهه نوین مردمی » برنامه ث ژ ت نیست و کاستیهایی نیز دارد، بویژه در سقف گذاری عادلانه برای انرژی، امنیت اجتماعی حرفه ای و یا برای مثال برنامه برای به تعلیق دراوردن اخراج کارگران. این برنامه فقط نامزدهای « جبهه  نوین مردمی » را ملزم میسازد و نه ث ژ ت را. این حقیقت که برخی از هماکنون شروع به فاصله گرفتن از برخی اقدامات (بعنوان مثال، بازنشستگی در۶۰ سالگی) کرده اند، تأیید بر این امراست که پیشرفتهای اجتماعی فقط به لطف ایجاد توازن قدرت اجتماعی تحقوق پذیر هستند.

پیروزی در صندوقهای رای لازم است اما کافی نیست. ث ژ ت بخشی از «جبهه نوین مردمی» نیست و برای انتخابات مجلس نامزدی معرفی نمی کند. اگر این جبهه به اکثریت دست یابد، ث ژ ت بعد از دوره دوم انتخابات در روز ۸ جولای بهمه اقدامات لازم دست خواهد زد تا منتخبین را تحت نظارت مردمی قرار داده و با آوردن فشار اجرای برنامه جبهه را تضمین نماید وانرا بجلوتر ببرد. این امر از اهمیت هرچه بیشتری برخورداراست، زیرا «جبهه نوین مردمی» با مقابله افراطیون دست راستی که احتمال دارد تا اولین گروه اپوزیسیون در مجلس را تشکیل دهند و همچنین کارفرمایان که در برابر هرنوع باز توزیع ثروت ایستادگی خواهند کرد، روبرو خواهد گردید. ما بدون اتلاف زمان، سازمانها را دعوت بعمل میاوریم که با نامزدها ملاقات کرده وانها را به مبارزه جهت ادغام تا حد امکان پیشنهادات ث ژ ت دعوت کرده و به درخواستهای ان پافشاری نمایند. ما باید بدون اتلاف وقت توازن قوا را تقویت کرده و در همه جا مبارزات را تشدید نمائیم !

جبهه متحد گسترده

هر سازمانی مواظع خاص خود را دارد که ناشی از تاریخ و ارزشهای ان میباشد. اما موضع ث ژ ت مانند بسیاری از اتحادیها دعوت برای برقرای سد در برابر حزب اجماع ملی و دادن رای به سایرگزینشهایی که سمتگری مترقیانه دارند میباشد. بسیاری از سازمانها، به ویژه س ن د ف، سیماد، اتاک، ف س یو، تنظیم خانواده، جرات برای فمینیسم، صلح سبز، بلوم، شبکه اقدام برای اقلیم، آلترناتیبا، دوستداران زمین، سازمانهای جوانان ….، مانند ما خواستار دادن رای بدون خدشه به « جبهه  نوین مردمی » هستند.

آیا این باعث تضعیف سازمان می شود؟

زمزمه ناراحت کننده ایی با این استدلالش بگوش میرسد که اگر «بردلا» به مسند قدرت برسد، این تصمیم ث ژ ت موجب تضعیف آن میگردد و «بردلا» از این فرصت استفاده خواهد نمود تا با دستاویز  به اینکه ث ژ ت مستقل نیست، آزادیهای اتحادیه های کارگری را بهتر زیرعلامت سوال ببرد. ساده نگر نباشیم. راست افراطی همواره دشمن قسم خورده ث ژ ت بوده انست. زیرا انها اگاهند که ما آخرین سد برای رسیدنشان بقدرت هستیم. بهمین دلیل انها در سال ۲۰۱۷ اعلام کردند که قصد ممنوع کردن ث ژ ت را دارند و یا در چند روز اخیراز زبان ماریون مارشال لوپن اعلام کردند که حق اعتصاب، حذف دوره اول در انتخابات، تامین مالی تشکل های صنفی، حدود و حقوق صنفی زیر سوال خواهند برد.

درطول ۱۵ روزآتی، تصمیم ما هرچه باشد، حزب اجماع ملی، دست به هر کاری خواهد زد تا سازمانهای صنفی را زیر سوال ببرد. به همین خاطربرای جلوگریی از آن باید مبارزه کنیم. حتی اگر نهایتا این نظر درست از آب درآید، ایا از تصمیم خود دست خواهیم کشید آیا این معنی ازان تلقی نخواهد شد که ث ژ ت منافع سازمانی خود را بر دفاع از منافع مزد گیران ارجح میدهد؟؟؟ ث ژ ت هرگز هیچگاه خود را در پناهگاه قرار نداد و همواره مواضع شجاعانه ایی که لازم بوده را به قیمت سرکوب شدید اتخاذ کرده است. برای مثال در دوره استعمار زدایی. اجماع ملی کیست که قادر باشد تا صدای ث ژ ت را خاموش کند. ما همواره برای حق بیطرف نبودن خود مبارزه کرده ایم. درهمین راستا ما منشور کار مارشال پتن را در سال ۱۹۴۰ محکوم  کردیم!

اما بعد از این؟

ث ژ ت، همواره در تمام مواضع، تصمیمات خود را بصورت دسته جمعی و دموکراتیک اتخاذ می کند.
کمیته ملی کنفدرال در تاریخ ۱ ژوئیه درباره موضع ما در بین دو دوره انتخابات تصمیم خواهد گرفت و در ۹ ژوئیه در پی تجزیه و تحلیل های انتخابات، برسی و نگرش ما را در برابرقدرت اینده مشخص خواهد کرد. در هر مرحله ما سعی خواهیم کرد تا چارچوبهای واحدی داشته باشیم. برخی میخواهند که ما ازهم اکنون وارد سناریوهای سیاسی تخیلی بشویم. آنها ما را وادارمی سازند تا اعلام کنیم که در صورتیکه حزب اجماع ملی بقدرت نایل آید ما چه خواهیم کرد. اجمال روزمره ما اینست که برای جلوگیری از وقوع این احتمال هر چه در توان داریم را بکار گیریم و قاطعانه ازعادی جلوه دادن اینکه پیروزی آنها از هم اکنون حتمی است، خوداری کنیم !

چند هشدار:

ما باید استقلال ث ژ ت را حفظ کرده وازروشهایی که جنبه قضایی یا انضباطی پیدا میکنند اجتناب کنیم:
توزیع مطالب سیاسی در شرکتها و کارخانجات، مجاز نیستند. بنابراین بهترانست که تنها مطالب ث ژ ت توزیع شوند. به بخشنامه «حقوق آزادی و اعمال حقوقی» برای اتحادیهای کارگری د رشرکتها و کارخانجات توجه داشته باشید.
از حملات شخصی دراعلامیه های ث ژ ت اجتناب کنید.
نامزدها، حتی اگرعضو ث ژت هم باشند حق استفاده از نشان ث ژت را ندارند.
در شبکه های اجتماعی و صفحات سازمانها یا اتحادیه های ث ژ ت فقط مطالب ث ژ ت را به اشتراک بگذارید.
درابتکارات عمومی، ث ژ ت، مبارزات وخواستهای خود را برجسته میسازد حتی زمانیکه برنامه «جبهه نوین مردمی» به آنها اشاره داشته باشد. ما نباید نامزدها را در معرض خطر لغو آرا از طریق استناد به قوانین قرار دهیم.
بخشنامه برای استفاده از مواد تبلیغات برای انتخابات تکوین شده هستند. عدم رعایت انها می تواند به باطل شدن ارا منتخب با رجوع قانون، که یک روالی عادیست، منجر گردد. بنابراین اگر شما قصد دارید که مطالبی را توزیع کنید و یا از مردم بخواهید تا به یک نامزد مشخص رای بدهند با نماینده مالی نامزد مربوطه تماس گرفتهو درباره چگونه اقدام کردن راهنمایی بخواهید

توضيحات :
ث ژ ت (کنفدراسیون عمومی کار) :CGT (Confédération Générale du Travail) 
کمیته ملی کنفدرال :CNN (Comité Confédéral National) 
آمبرواز  کروزآ :Ambroise Croisat
مارسل پول : Marcel Paul
حزب نوین ضد سرمایه داری :NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
فرانسوا اولاند (رییس جمهور سابق فرانسه) :François Hollande
اجماع ملی (حزب دست راست افراطی) :RN (Rassemblement National)
FSU (Fédération Syndicale Unitaire): (فدراسیون اتحادیه کارگری واحد) ف س یو
ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l'Action Citoyenne): اتتاک (انجمن مالیات بر مبادلات مالی و اقدام شهروندی)
Cimade (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués): سیماد (کمیته بین ـ جنبشی برای نجات یافتگان)
Cimade: (سیماد (کمیته بین جنبشی برای نجات یافتگان
CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes): س ن ف د (مجمع ملی برای حقوق زنان)
Planning Familial: تنظیم خانواده
Osez le Féminisme: جرات برای فمینیسم
Greenpeace: صلح سبز
Bloom 
Le Réseau Action Climat: شبکه اقدام اقلیمی
Alternatiba (Alternative en Basque Mouvement Citoyen de Mobilisation sur le Dérèglement Climatique): آلترناتیبا (جایگزین به زبان باسک، جنبش بسیج شهروندی در خصوص تغییرات اقلیمی)
Les Amis de la Terre: دوستداران زمین
Organisations de Jeuness : سازمانهای جوانان
Marion Maréchal Le Pen: خانم ماریون مارشال لوپن (خواهر زاده خانم مارین لوپن)
Bardella: اقای « بردلا » (سرکرده نامزدهای حزب دست راست افراطی در انتخابات)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید