رفتن به محتوای اصلی

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٨١

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٨١

در این شماره:

نبرد جناح های سرمایەداری بر سر کرسی ریاست جمهوری ربطی بە طبقە کارگر ندارد - صادق کار

صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش سوم

تحلیلی در بخشهای پوشاک، الکترونیک و کشاورزی - راشل جکسون

ساختارهای مصلوب و باورهای معیوب؛ نگاهی به انتخابات ۱۴۰۳ - پرویز صداقت

حکم پشت حکم علیە کارگران، بسود سرمایە داران حاکم!

پیرامون همدستی دیوان عدالت اداری با اتاق بازرگانی برای فقیرسازی نیروی کار - صادق

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

و...

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٨١

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید