رفتن به محتوای اصلی

گزارشی از اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس

گزارشی از اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس

گزارشی از اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس

به صدور احکام ظالمانه بر علیه سه تن از جوانان شرکت کننده در آبانماه ۹٨

بدنبال فراخوان سه نهاد دمکراتیک، در بعد از ظهر روز جمعه دهم ماه ژوئیه ۲۰۲۰، دهها تن از هموطنانمان در تجمعی در اعتراض به صدور احکام ظالمانه اعدام در دادگاههای فرمایشی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در مرکز شهر برن شرکت کردند. در این تجمع اعتراضی که به مدت دوساعت برگزار گردید، شرکت کنندگان با سر دادن شعار ها و توزیع بیانیه هائی به زبانهای فارسی و آلمانی توجه جمع قابل توجهی از شهروندان را به اقدامات جنایتکارانه حکومت ایرن جلب نمودند. از جمله، شعار هائی که در این حرکت سرداده می شد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد. سرنگون باد جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور و در حمایت از کارگران، زحمتکشان، زنان و دیگراقشار تحت ستم در ایران بود. در این حرکت اعتراضی بیانیه ای انتشار یافت که در آن ضمن افشای رژیم جمهوری اسلامی در اعمال ستم و تبعیضات همه جانبه، خواهان، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و لغو احکام ظالمانۀ اعدام سه تن از جوانان کشورمان به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شده است. متن بیانیه قرائت شده در تجمع، بشکل زیر است:

 

جمهوری اسلامی درتدارک سرکوب و کشتارگسترده!

بپاخیزیم!

دستگاه “قضاء” درجمهوری اسلامی‌‌‌ به عنوان مرکزگسترده ترین بی عدالتی، فساد سیستماتیک، غارت توده ها ونقض آزادی، حقوق وکرامت انسانی، احکام اعدام سه جوان بی گناه، امیرحسین مرادی، محمد رجبی وسعید تمجیدی ازدستگیرشدگان خیزش آبان ۹۸ را پس ازاعتراف گیری زیرشکنجه، صادرکرد. وکلای این سه جوان معترض اعلام کرده اند به پرونده‌های موکلانشان دسترسی نداشته اند، به رسانه های خبری اجازه حضوردردادگاه داده نشده ولایحه اعتراضی آنان را نپذیرفته اند.

قیام دیماه ۹۶ و درتداوم آن خیزش تحسین برانگیز آبان ۹۸، برخاستن توده ها علیه رژیم ظلم وغارت جمهوری اسلامی، گرچه به‌ بهانه افزایش سیصد درصدی بهای بنزین آغاز شد، اما بیان جنبش توده های کارد به استخوان رسیده ای بود که درتجربه وعمل دریافته بودند، که خواسته ها ومطالبات آنان درچهار چوب این نظام امکان تحقق ندارد. برخی رسانه ها تعداد جانباختگان خیزش آبان را تا ۱۵۰۰نفر و همچنین تعداد بازداشت شدگان رابیش از ده هزار نفراعلام کردند.

بحران ساختاری اقتصاد ایران (بحران مالی شدن؛ بحران نظام بانکی؛ بحران باز تولید گسترده؛ بحران تقاضای موثر؛ بحران انباشت؛ و...) اقتصاد را دچار انسداد نموده و بازتولید گسترده متحقق نمی شود. رژیم، حل این معضل را با انباشت راهزنانه، انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها پاسخ داده است. برچنین زمینه ای؛ کالایی سازی درمان؛ بهداشت؛ مسکن؛ آموزش و... با سرعت بی سابقه ای همه حوزه های زندگی عمومی را شامل می گردد. سهم کار ازتولید ناخالص داخلی هرچه بیشتر؛ کم وناچیزترمی شود. خصوصی سازی،ِ خودمانی سازی و آزادسازی اقتصاد تشدید شده است.، دستمزد ها کاهش می یابند و ارزان تر می شوند. استثمار تشدید و ستم اقتصادی؛ نابرابری های اجتماعی فزونی می گیرد. رژیم هرچه بیشتر از وظایف حاکمیتی خود طفره می رود. رکود تورمی تداوم دارد؛ گرانی عنان گسیخته، قیمت دلارسرسام آور افزایش یافته است. ارزش پول ملی سقوط آزاد کرده، تحریم های بین اللملی گسترش یافته و با سقوط قیمت نفت و... وخامت وضع معیشت مردم تشدید شده وکاهش قدرت خرید و درآمد کارگران و زحمتکشان را موجب شده است. پیامد چنین رویکردهائی برای توده ها، فقر، بیکاری، بی خانمانی و...بهمراه آورده است.

جمهوری اسلامی در گرداب بحرانهایی که خودساخته دست و پا می زند. این روزها، فراوان است نامه های هشدار دهنده، تحلیل ها وارزیابی های حتی مقامات و کار بدستان صدر و ذیل رژیم در بیان این که درا فق، صدای شورش گرسُنکان، بی خانمان ها و به حاشیه رانده شدگان، کارگران و زحمتکشان شنیده می شود. فراوانند کسانی در درون رژیم و بیرون آن، که می گویند«نگران واکنش های توده های پائین جامعه اند»، «وضع موجود دیگر قابل دوام وتحمل نیست »، « شورش حاشیه نشینان » درراه است.

برچنین زمینه ای بیزاری، نفرت و ضدیت با استبداد مذهبی که دین ودولت را تلفیق کرده، آنچنان بالا گرفته که استبداد دینی را هراسناک بر آن داشته تا سرکوب عریان، شلاق کُشی، زندانی کُشی، خود کُشی سازی، حبس، شکنجه، تیرباران، اعدام و کشتار در خیابان را به عنوان ابزاراصلی در رویاروئی با جنبش مردم در دستور کارخود قرار دهد.

رژیم می هراسد و می ترساند!

برزمینه ی چنین هراسی است که احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی ازفعالان جنبش اعتراضی آبان ۹۸پس ازاعتراف گیری با شکنجه صادر می شود. هدایت عبدالله پوردر زندان اشنویه تیرباران می شود. فعالان دانشجویی به حبس کشیده می شوند. برای فعالان زنان پروندهای سنگین تر ساخته می شود. خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل و منتقد بیکار، اخراج و دستگیر و زندانی می شوند. اعضای کانون نویسندگان حکم زندان می گیرند و تهدید می شوند. فعالان کارگری حکم شلاق می گیرند و به دادگاه احضار می شوند.

جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند به خواسته ها وانبوه مطالبات توده ها پاسخ دهد. از این رو تشدید و گسترش سرکوب عریان و همه جانبه ای برای مرعوب ساختن توده ها را درپیش گرفته است. انتصاب حسین نجات گمارده خامنه ای به فرماندهی قرارگاه ثارالله، اصلی ترین قرارگاه سرکوب سپاه در تهران، بیانگرهمین هراس رژیم ازشورش توده های کارد به استخوان رسیده است.

سیاست سرکوب سازمان یافته وهدف مند با اتکا به کادرزنی وبی سرکردن جنبش توده های مردم وکارگری با هدف جلوگیری از تشکل یابی مستقل وکانونی شدن، تداوم و سراسری شدن جنبش های مردمی را در دستور کار دارد.

اما علیرغم چنین سیاست سرکوبگرانه ای از سوی حاکمیت اسلامی، همه شواهد و دلایل، آشکارا نشان از گسترش اعتراضات توده های بجان آمده و اعتصابات کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور دارند.

ما برگزارکنندگان این اعتراض، حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی ومحمد رجبی سه جوان بی گناه که درخیزش آبان ۹۸ دستگیرشده اند، اعلام می‌کنیم. ما ازهمه وجدان های بیدار می خواهیم برای نجات جان همه اسیرانی که درزندان های رژیم برای اعتراف، زیر شنکنجه قراردارند با همه توان خود بکوشند.

ما خواستار آزادی بی قید و شرط آنان هستیم. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، ملی، و دینی هستیم.

ما فریاد مان را هرچه رساتر می کنیم وخواستارآزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ هستیم.

ما دست یاری به سوی همه آزاداندیشان جهان، نهاد ها و کانون ها و فعالین حقوق بشری در سرتاسرجهان دراز میکنیم و آز آنان می خواهیم، هرگونه که می توانند با تمام امکانات به جمهوری اسلامی اعتراض کنند و به این رژیم خونریز فشار بیاورند و برای نجات جان این زندانیان تلاش کنند.

 

اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی-سوئیس

همبستگی با مبارزات مردم ایران-سوئیس

کمیته دفاع ازمبارزات مردم ایران -سوئیس

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی

جمعه۲۰ تیر ۱۳۹۹- ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید