رفتن به محتوای اصلی

حمایت می کنم از کمپینی بنام "رشنو "یعنی عدالت گستری

حمایت می کنم از کمپینی بنام "رشنو "یعنی عدالت گستری
(سپیده رشنو را آزاد کنید)

چه میزان زیباست شکل دادن به یک فراخوان اتحاد ملی در دفاع از حقوق زنان، دردفاع از آزادگی و حرمت پایمال شده زنی بنام رشنو! که در دفاع از حق خود برای انتخاب نوع پوشش خویش شکنجه شد و با سیمای شکسته حاصل از درد این شکنجه بر صفحه تلویزیون حکومت اسلامی ظاهر گردید تا استغفارکند. نام "رشنو " در اوستا فرشته دادگستری است و در آئین زرتشت "دشمن دزدان و راهزنان " آیا در توان ما نیست که در مبارزه با راهزانان جنایت پیشه تاریخی کار زاری گسترده را سازماندهی کنیم؟ برای خاطر تمامی دختران وزنان آزاده ای که بهای آزادی خواهی وعدالت جوئی خود را با تحمل شکنجه های سخت که بر جسم و روحشان اعمال می شود! می پردازند. در تمام طول تاریخ ایران زنان هیچگاه چنین بی شرمانه از طرف دولت ها واعوان وانصار آنان مورد آزار و تحقیر واقع نگردیده اند. زنانی که درطول چهل و اندی سال حکومت جمهوری اسلامی با تمام قوا در برابرقوانین ارتجاعی وزن ستیزحکومت گران قرون وسطائی ایستادگی کرده وهزینه پرداخته اند. تصویر مظلوم ،افسرده در هم شکسته "سپیده رشنو" با آن چشمان در خون نشسته آئینه تمام نمای حکومتی است که وجاهت مردمی خود از دست داده و در اذهان عمومی از نظراخلاقی سرنگون گردیده است. از این رو خشمگین وبیمناک از آینده در تلاش برای بقای خود به سرکوب گسترده روی آورد است. این سرنوشت مختوم تمامی حکومت های مستبد تاریخ است که همراه با از دست دادن پایگاه توده ای خود و اعتبار اجتماعی خویش! روی به سرکوب گسترده می آورند. کارزار حجاب و عفاف راه اندازی شده توسط رژیم نمودی از این نسق کشی و سرکوب غیر انسانی در حق زنان مبارز این سرزمین است! در مقابله با چنین یورش وحشیانه! باید که بنام آزادی، بنام عدالت، بر شدت مبارزه با حکومت اسلامی افزود! بیش از بیش ازحقوق پایمال شده زنان ایران دفاع کرد! رژیم اسلامی اکنون بسیار ضربه پذیر گردیده! طشت رسوائیش از بام فرود افتاده است. باید از هر طریق ممکن به مبارزه با این لکه ننگ نشسته بر دامن تاریخ این کهن دیار برخواست! کاری کرد کارستان ! روزهای سخت، راه های پر فراز ونشیبی در پیش است که طی کردن آن جز با اتحاد و یاری بەیک دیگرامکان پذیرنیست! دست در دست هم بگذاریم در کمپینی بنام "رشنو" یعنی "عدالت گستری" از مبارزه بی امان زنان دردفاع از آزادی های فردی و اجتماعی دریغ شده از آنان شرکت کنیم ! بدون دفاع از حقوق زنان! مبارزه برای آزادی !برای دمکراسی!برای سرنگونی نظام معنائی نخواهد داشت. من حمایت می کنم از کمپینی بنام "رشنو" یعنی عدالت گستری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید