رفتن به محتوای اصلی

شبح انقلاب در ایران!

شبح انقلاب در ایران!

انچه که در میهن مان میگذرد، همانند یک انقلاب است!.

هر انکس باد بکارد، توفان درو خواهد کرد!.  

چهل اندی سال، منابع ملی کشورمان بی پروا غارت شده، چهل سه سال، میهن را فروختند، چاپیدند، تا انگلیس، امریکا و کانادا... را آباد کنند. به دروغ "مرگ بر امریکا" گفتند، خود دشمن بودند و فرزندان شریف و شجاع ایران را دزدیدند و شکنجه کردند، و در نهان کشتند، تا خود و خانوداه خود را فربه کنند.

در پی بمب هسته ای که هیچ نیازی به ان نبود و نیست، خانه های مان را فقیر کردند، ملتی را به روز سیاه نشاندند.

در برخی کشورهای همسایه مدرسه ها و بناهای مذهبی  مجلل ساختند، فرزندان کشوررا در کپرها جا دادند.

با دخالت و ویرانی در کشورهای همسایه تلاش کردند خلیفه گری بی معنای شیعه بسازند!.

و انگاه که مردم برای عدالت و زندگی بهتر به خیابانها امدند، گلوله به سرهای شان زدند تا خیابان رنگی کنند.

خاک میهن برای چندین سال در اختیار چین گذاشته میشود، تا خود بر مسند قدرت بمانند. دریای کاسپین را بذل و بخشش کردند، تا امپریالیسم روس پشتیبانشان گردد.

زنان میهن مان را با چادرپوشادند تا مباداعرض اندام کنند.

محیط زیست ایرانشهرمان را به سرزمین سوخته تبدیل کردند.

هزاران امازاده و مسجد ساختند، تا علم و دانش را کور کنند. بدین سان خانه های مان تنگ، چشم های مان کور و گوشها کر شود. در این مصافگاه درد، خود جشن و پایکوبی براه انداختند، از خشم فردای مردم نهراسیدند.

اینک ولی مردم خشمگین از چهل و اندی سال ستم به میدان امده اند، تا ضحاک را در پای "دیو سپید دماوند" به زنجیر بکشند!.

 خشمگین به بنیادهای حکومت تئوکراتیک، تا ایرانی دگرگونه، فارغ از ستم توانمندان، رعایت حقوق بشری، آزادی بیان و اندیشه بسازند و تا وصول مطالبات خود گامی به عقب نخواهند گذاشت و مصمم به این امرخطیرهستند!.  

خجسته و پیروز باد این خیزش بزرگ هم میهنان

گروهی از ایرانیان ساکن در بلاروس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید