جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

تظاهرات 11 دسامبر 2019 بروکسل، مقابل پارلمان اروپا

۱۹ آذر ۱۳۹۸

ما به عنوان بخشی از جمهوریخواهان ایرانی ساکن بلژیک به همراه بخشی دیگر از جمهوریخواهان اروپا با نام " هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران" از ایرانیان ساکن بلژیک دعوت می کنیم که در تظاهرات جلوی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ شرکت کنند تا صدای اعتراض به سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و در دفاع از خواسته های مردم معترضی در ایران هر چه بیشتر رساتر شود!

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است؛

اولین و پایه ای ترین حق انسان، حق زندگی است؛

در جمهوری اسلامی حق زندگی پایمال شده ترین حقوق است!در روز جهانی حقوق بشر همراه با بخشی دیگر ازجمهوریخواهان کشورهای دیگر از اروپا در برابر پارلمان اروپا در بروکسل گرد هم می آییم تا به نقض خشن و گسترده حقوق بشر در ایران، به ویژه موج سرکوب های اعتراضات آبانماه و دستگیری هزاران نفر و کشتن صدها نفر که در نظام مرگ گستر جمهوری اسلامی گویا پایانی ندارد اعتراض کرده و به اندازه توان خود، جامعه بلژیک را از این همه بیدادی که استبداد دینی و دیکتاتوری حاکم بر مردم ما روا می‌دارد آگاه سازیم. ما به عنوان بخشی از جمهوریخواهان ایرانی ساکن بلژیک به همراه بخشی دیگر از جمهوریخواهان اروپا با نام " هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران" از ایرانیان ساکن بلژیک دعوت می کنیم که در تظاهرات جلوی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ شرکت کنند تا صدای اعتراض به سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و در دفاع از خواسته های مردم معترضی در ایران هر چه بیشتر رساتر شود!

بخشی از جمهوریخواهان ایرانی در بلژیک

تظاهرات 11 دسامبر 2019

بروکسل مقابل پارلمان اروپاLuxemburgplein (Place du Luxembourg)

ساعت: 15030 تا 18

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید