چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

تبریک سال نو میلادی

۱۰ دی‌ ۱۳۹۸

شورای دبیران سایت «به پیش» فرا رسیدن سال نو میلادی را به همه آنان که این دگرگشت سال را جشن می گیرند، بخصوص به هم میهنان عزیز مسیحی، شاد باش می گوید و برای مردم جهان آرزوی موفقیت، شادی، دوستی و ص

شورای دبیران سایت «به پیش» فرا رسیدن سال نو میلادی را به همه آنان که این دگرگشت سال را جشن می گیرند، بخصوص به هم میهنان عزیز مسیحی، شاد باش می گوید و برای مردم جهان آرزوی موفقیت، شادی، دوستی و صلح وپیشرفت می کند. ما امیدواریم که درسال آینده بشریت بتواند با همبسگی بیشتر گامهای مثبتی در غلبه بر معضلات متعدد مانند جنگ و خشونت، بی عدالتی، فقر، عقب ماندگی، خود کامگی و دیکتاتوری، بحران زیست محیطی و دیگر مصائبی که انسان و طبعیت هر دو از آنها رنج و آسیب می بینند، به پیش بردارد. آرزو می کنیم که سال میلادی آینده، سال پیروزی جنبش دمکراتیک مردم ایران بر استبداد و خودکامگی و سرآغاز فصل تازه ای در تاریخ کشور ما باشد.

افزودن دیدگاه جدید