دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

گرامی باد ꓥ مارس روز جهانی زن!

۱۳ اسفند ۱۳۹۸

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در تاریخ 8 مارس برگزار می کند:

در گرامیداشت مارس روز جهانی زن.

سخنرانان: مریم سطوت؛ راحله طارانی؛ رُزا روزبهان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید