شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ; مخاطب کیست؟ برنامه چیست و شانس تحقق کدام است؟

بهزاد کریمی در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

۰۶ خرداد ۱۳۹۹

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ; مخاطب کیست؟ برنامه چیست و شانس تحقق کدام است؟

بهزاد کریمی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید