يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

همایش درهامبورگ بمناسبت روز جهانی نه به اعدام

۲۰ مهر ۱۳۹۹

بمناسبت روز جهانی   نه به اعدام  همایشی در مرکز شهر هامبورگ برگزار گردید و سخنرانیهایی بزبان فارسی و المانی اجرا شد.

دراین همایش یکصد و بیست نفر شرکت داشتند، این همایش با فراخوان تلاشگران راه آزادی ایران انجام پذیرفت.

در گردهمایی  یداله بلدی سخنرانی کرد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری