يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

چرا گفت‌وگو کردن را دشوار می‌دانیم!

مریم سطوت و راحله طارانی در گفتگو با تلویزیون آزادی

۲۰ مهر ۱۳۹۹

سالهاست که بسیاری از فعالان و گروههای سیاسی در خارج از کشور راه حل برون رفت از شرایط کنونی ایران را عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکرات در کشور میدانند . اگر پای سخن بسیاری از این افراد بنشینیم اغلب در خصوص هدف و برنامه هایی که برای عبور از نظام کنونی مطرح میکنند نقطه اشتراکات قابل توجهی به چشم میخورد. اما چرا گروههای اپوزیسیون و منتقد جمهوری اسلامی کمتر میتوانند با یکدیگر وارد دیالوگ شوند و با اشتراک توان و نیروی خود، بر روی هدف مشترک که عبور از جمهوری اسلامیست متمرکز شوند.

بخش: 

دیدگاه‌ها

متاسفانه چپ های کلاسیک جلوترراه هارا بسته اندوتبادل اندیشه باهرنوع نگرشی غیرازآنها کفرمطلق تبیین میشود.درست همانند رژیم که خودی هاراکاملا منع میکندازهرنوع گفتگوبا غیرخودی ها وهنوزماهواره برای خودی ها حرام است .یک نفرازچپهای کلاسیک وقتی دربین چپهای غیرخودی صحبت میکندحتی اگرعمری درفرانسه زندگی کرده باشدبازهم یخش بازنمیشود.آخرکفروکافری که شوخی بردارنیست .
0

افزودن دیدگاه جدید