پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۳ دسامبر ۲۰۲۰

در سالگرد خیزش مردمی آبان ماه ۱۳۹٨، یاد آن را گرامی داریم!

به اشکال مختلف این جنایت جمهوری اسلامی را در جهان افشا کنیم!

۲۳ آبان ۱۳۹۹

خیزش آبان ماه حرکتی بود که در آن تهی دستان و حاشیه نشینان نقش اصلی را داشتند. این نیروها نه صاحب رسانه ای هستند ونه سازمانیابی از پیش تعیین شده داشتند.این نیروها به همراه جوانانی که از بسیاری از کمترین حقوق و امکانات محروم اند، در خیابان ها همدیگر را بازیافته و با گره زدن اعتراض های خود به یکدیگر تلاش می کردند تا صدای خودر را به گوش مردم ایران و جهان برسانند.

در سالگرد خیزش مردمی آبان ماه ۱۳۹٨ ، یاد آن را گرامی داریم!

به اشکال مختلف این جنایت جمهوری اسلامی را در جهان افشا کنیم!

یکسال از سالگرد اعتراضات مردمی که به دلیل افزایش ۳۰۰ در صدی بنزین و بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای ضرور مردم میگذرد. یکسال پیش در چنین روزهائی هزاران تن ازمردم ایران در بیش از صد شهر در اعتراض به افزایش ناگهانی بنزین به خیابا ن آمدند و نسبت به سیاست ضد ملی حکومت دست به اعتراض مدنی زدند. اما این بار نیز حکومت جمهوری اسلامی مثل همیشه دست به سرکوب مردم زد. به گفته بعضی از خبر گزاری ها حدود  ۱٥۰۰ نفر جان خود از دست داده و چندین برابر ان نیز باز داشت شدند.

خیزش آبان ماه حرکتی بود که در آن تهی دستان و حاشیه نشینان نقش اصلی را داشتند. این نیروها نه صاحب رسانه ای هستند ونه سازمانیابی از پیش تعیین شده داشتند.این نیروها به همراه جوانانی که از بسیاری از کمترین حقوق و امکانات محروم اند، در خیابان ها همدیگر را بازیافته و با گره زدن اعتراض های خود به یکدیگر تلاش می کردند تا صدای خودر را به گوش مردم ایران و جهان برسانند.

با وجود گرفتاریهای مردم ایران و جهان با ویروس کرونا که به دلیل بی تدبیری و فساد حاکم در جمهوری اسلامی فشار آن بر دوش مردم ایران بیش ازپیش است. با این وجود جامعه مرعوب این فضای امنیتی حاکم در کشور نخواهند شد . وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند در زندان های جمهوری اسلامی نشان میدهد که این قافله را سر ایستادن نیست.

دراستانه سالگرد خیزش آبان ماه یاد جانباختگان آن و حرکت مردمی مهرماه 96، خاطره نوید افکاری و سایر جانبختگان را گرامی می داریم.

ما همراه با همه ایرانیان، و سایر ازادیخواهان جهان به اعتراض بر خواسته و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ،لغو حکم اعدام ،رفع تبعیض جنسی و جنسیتی بوده و تا استقرار حکومتی دمکراتیک و مدرن مبتنی بر حقوق بشر به این تلاش های خود ادامه خواهیم داد.

 

کمیته دفاع از مبازات دمکراتیک مردم ایران ـ برلین

جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰

افزودن دیدگاه جدید