چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

بررسی زمینه های زیستی،روانی و اجتماعی پرخاشگری و خشونت

۲۹ آبان ۱۳۹۹

بررسی زمینه های زیستی،روانی و اجتماعی پرخاشگری و خشونت

اشکبوس طالبی روانشناس مقیم مریلند

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه 29آبان ۱۳۹۹ برابر با 19 نوامبر2020

 

ashkbus.talebi1.mp3

قسمت اول

ashkbus.talebi2.mp3

قسمت دوم

ashkbus.talebi3.mp3

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید