سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

اتحاد، نیاز مبرم چپ ایران! فایل صوتی

آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۱۳ فروردين ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری